Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Konulu 2. Çarşamba Semineri Gerçekleştirildi

Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Konulu 2. Çarşamba Semineri Gerçekleştirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Konferans Salonunda düzenlenen Çarşamba Seminerlerinde bu hafta Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile ilgili bazı konu başlıkları ele alındı.

Kurumumuz KVK Uzmanlarından Elif ERGÜN TUNCER, Burcu BEYCAN ve Ahmet Miraç SÖNMEZ; “GDPR'da Getirilen Kişisel Veri İşleme İlkeleri”, “GDPR'da Yer Alan Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleme Şartları” ve “GDPR'da Rıza ve Açık Rıza Kavramları ile Çocukların Kişisel Verilerinin İşlenmesi” hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.