Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Dokümanı, Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır.

Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Dokümanı, Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunda yer alan kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler, kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişilerin hakları, veri sorumlusuna başvuru, Kurula şikayet, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü ve istisnalar gibi temel konuların veri sorumluları ve ilgili kişilerce daha kolay anlaşılabilmesini temin etmek üzere başlıklar halinde örnekleri içeren “Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması” kitapçığı hazırlanmış ve Kurum internet sayfasında yayınlanmıştır.

Söz konusu kitapçığa Kurum internet sayfasında “Yayınlar” menüsü altında yer alan “Diğer Dokümanlar” başlığı aracılığıyla veya https://kvkk.gov.tr/Icerik/5383/Diger-Dokumanlar linki ile giriş yaparak ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.