Kurumumuz ‘’Veri Koruma ve Mahremiyet Komiserleri Uluslararası Konferansı’’nda (ICDPPC) Temsil Edildi

Kurumumuz ‘’Veri Koruma ve Mahremiyet Komiserleri Uluslararası Konferansı’’nda (ICDPPC) Temsil Edildi

40 yıldır dünyada veri koruma otoritelerini bir araya getiren ‘’Veri Koruma ve Mahremiyet Komiserleri Uluslararası Konferansı’’ (ICDPPC) , bu sene 41. toplantısını 21-24 Ekim 2019 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yaptı. Veri koruma ve mahremiyet konularında uluslararası arenada söz sahibi olan otoriteleri bir araya getiren Konferans, yaklaşık 122 veri koruma otoritesinin üst düzeyde katılım göstermesiyle gerçekleştirildi. Kişisel verilerin korunmasında öne çıkan yapay zeka ve etik, çocukların kişisel verilerinin korunması başta olmak üzere, veri koruma otoriteleri arasında iş birliği ve sosyal medyada şiddet içeriklerinin yayınlanmaması konularında otorite temsilcileri arasında karşılıklı görüşmeler ve fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunu temsilen Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kurul Üyeleri Hasan AYDIN ve Murat KARAKAYA, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Ahmet Miraç SÖNMEZ’den oluşan heyet, Konferansı yakından takip ederek, kişisel verilerin korunması hususunda çeşitli temas ve incelemelerde bulunmuştur.

Kurumumuz, üyesi olduğu ‘’Veri Koruma ve Mahremiyet Komiserleri Uluslararası Konferansı’’na ikinci defa katılım sağlamış olup, Konferansın ‘Kapalı Oturum’ bölümünde ele alınan ve kabul edilmiş olan 6 adet İlke Kararından 2 tanesine (Sınır Ötesi Uygulamada Etkin İş Birliği İçin Yeni ve Uzun Dönemli Pratik Araçlar ile Devam Etmekte Olan Hukuki Çalışmaların Teşviki İçin İlke Kararı ve 2019-2021 Stratejik Planı Üzerine İlke Kararı) Kurumumuzca eş sponsorluk yapılmıştır.

Bunun yanı sıra sadece veri koruma otoritelerinin katılım sağlayabildiği ve ICO'nun (Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi) organize ettiği, ‘Uluslararası Uygulamada İş Birliği Yan Etkinliğinde’ ülkemizdeki kişisel veri koruma uygulamalarından örneklere yer verilerek bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Öte yandan veri koruma otoritelerinin kendi aralarında kurdukları bölgesel ağlar, toplantılar gerçekleştirmiştir. Konferansın ikinci bölümünde kamuya açık toplantılar da gerçekleştirilmiş olup, bilişim ve teknoloji konusunda önde gelen kişi ve kurumlar tarafından sunumlar yapılmıştır.

Son olarak Konferansın ismi ve logosunun değiştirilmesi, Konferans üyelerince uygun bulunmuştur. Bu gelişmenin detaylarıyla ilgili resmi duyuru, önümüzdeki haftalarda Konferansın resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca Konferansa 2020'de Meksika, 2021 yılında ise Yeni Zelanda ev sahipliği yapacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ülkemiz ve Kanundaki ifadeyle ‘ilgili kişilerin’ yararına olacak şekilde kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası gelişmelerin aktörü ve takipçisi olmaya devam edecektir.