Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde, 28 Kasım 2019 tarihinde ve İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda,

• Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı, Uygulanması ve VERBİS

• İş Hukuku ve Özel Hayatın Gizliliği Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması

• Dijital ve Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması

• Kişisel Verilerin Korunması alanında Yeni Yaklaşımlar

konularını kapsayan, bu alanda çalışmaları bulunan ve çeşitli üniversitelerden gelecek değerli akademisyenlerin de katılımlarıyla “Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı” düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.