VERBİS'E KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA HATIRLATMA

VERBİS'E KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA HATIRLATMA

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt için veri sorumlularına verilmiş olan süreler aşağıdaki gibi belirlenerek ilan edilmiştir.

VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kayıt esnasında veri sorumlularına rehberlik etmek amacıyla Kurumumuzca “Sorularla VERBİS” dokümanı ve “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu” hazırlanmış olup Kurum internet sayfasında “Yayınlar” bölümünde veri sorumlularının istifadesine sunulmuştur.

Ayrıca, VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi (ALO 198), hafta içi her gün mesai saatlerinde aranabilecektir.

Bu açıklamalar çerçevesinde; Veri Sorumluları Siciline kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini, son günlere bırakmadan süresi içerisinde yerine getirmeleri hususu önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.