3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Gerçekleştirildi

3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Gerçekleştirildi

Gerek özel sektör gerekse kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere; toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren ‘siber güvenlik’ konusuna odaklanan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi; “Kamuda Siber Güvenlik Stratejileri”, “Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik: Yapay Zeka ve Kayıt Zinciri” ve “Küreselleşmede Veri Güvenliği” başlıklarıyla toplamda üç oturum şeklinde gerçekleşti.

Zirveye açılış konuşmacısı olarak katılan Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk BİLİR yaptığı konuşmada, siber güvenliğin kişisel veriler ile olan ilişkisinden bahsederek dijital dönüşüm sürecinin temel unsurlarından birinin veri güvenliği olduğunu ifade etti. “Dijital dünyada kişisel veri güvenliğini sağlayabilmenin yolu, siber güvenliğin tesis edilmesinden geçer” diyen BİLİR, ülkemizin bu alanda başarılı adımlar attığını belirtti.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, konuşmasında şunları söyledi:

‘‘Bilindiği üzere kişisel verilerin korunması alanı teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Bundan dolayı kişisel verilerin korunması, çağın gerekleri doğrultusunda yenilenen ve geliştirilen mekanizmalar ile sürdürülmelidir. Kişisel verilerin siber dünyada meydana gelen gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi adına kendini güncelleyen, inovasyona dayalı bir anlayışla güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

Geçmişte çoğunlukla kağıt üzerinde işlenen ve muhafaza edilen kişisel veriler, dijital dönüşümle birlikte önemli ölçüde dijital ortamlarda işlenmekte ve yine bu ortamlarda saklanmaktadır. Söz konusu dijital dönüşümün temel unsurlarından biri veri güvenliğidir. Buradan hareketle, dijital dünyada kişisel veri güvenliğini sağlayabilmenin yolu, siber güvenliğin tesis edilmesinden geçmektedir.

Kişisel verilerin, veri temelli ekonomide önemli bir değer ifade etmesi, bu verileri adeta bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bilişim teknolojilerinin yükselen bir ivmeyle gelişim içerisinde olması, insanların günlük yaşamlarında önemli değişimler meydana getirmiş ve büyük kolaylıklar sağlamıştır. Diğer yanda ise teknolojinin kötü amaçlarla kullanımı da benzer bir ivmeyle artarak nitelikli bir hal almıştır. Teknolojinin herkes tarafından kolay erişilebilir olması, siber saldırganların kötü amaçlı yazılımları kullanarak çeşitli faydalar elde etmelerini mümkün kılmıştır. Öte yandan gelişen internet teknolojileri sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar fazla veri üretilmeye başlanmıştır.

Yaşanan bu gelişmeler kişisel verileri, dolayısıyla bireyleri öncelikli hedef haline getirmiştir. Kişisel veriler; insanın geçmişi, bugünü ve geleceğidir. Gelinen noktada büyük veri kütlelerinin özel tekniklerle analiz edilmesi sonucunda sadece bireylerin değil, toplumların da çeşitli konu başlıkları hakkındaki eğilimleri belirlenmekte, sosyal mühendislik çalışmalarıyla geleceği dizayn edilmektedir. Bu durum kişisel verilerin korunmasının sadece şahsi değil, aynı zamanda milli bir mesele haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Kişisel verilerin korunması anlık değildir, günlük değildir, dönemsel değildir. Bir kereye mahsus da değildir. Süreklidir. Dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla gereken her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması, sürdürülebilir veri koruma ve uyum politikalarının belirlenerek hayata geçirilmesi çok önemlidir. Özellikle belirtmek isterim ki; kişisel verilerin korunması, siber güvenliğin tesis edilmesi konvansiyonel yöntemlerle değil, inovatif yöntemlerle sağlanabilir. Siber savunma, dijital felaketleri bekleyip akabinde harekete geçmek yerine, felaketleri önceden engelleyebilme refleksleri üzerinde inşa edilmelidir. Özetle; proaktif bir savunma anlayışı benimsenmeli, güçlü altyapılar ve yetişmiş insan kaynağı oluşturulmalıdır.

Tabii bütün bunlar yapılırken en önemli faktör olan insan faktörü unutulmamalıdır. Tüm dünyada gerçekleşen siber saldırıların hatırı sayılır bir kısmı insan hatasından kaynaklanmaktadır. Bu meyanda, güvenlik açığı bakımından sadece sistemler değil, insanlar da hedef alınmaktadır. Bu yüzden çalışanların eğitilmesi, farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi son derece kritiktir. Çalışanların eğitilmesi ile mevcut risklerin önemli ölçüde azaltılabileceğini düşünmekteyim. Ancak burada asıl altını çizmek istediğim kavram farkındalıktır. Çünkü farkındalık; dijital çağda güvenliğe açılan kapıdır, adeta güvenliğin anahtarıdır. Farkındalık, duygu ve davranışlarımızın bizi nasıl etkilediğini değerlendirmemizi sağlar. Bu da aslında bir çeşit otokontrol mekanizmasıdır.

Kişisel veriye saygı, insana saygıdır. Kişisel veriler; dün önemliydi, bugün önemli, yarın da ve hatta bundan sonra da önemli olacaktır. İnsanlar var oldukça, kişisel verilerin yolculuğu hep devam edecektir. Dolayısıyla kişisel verileri korumak daha da önemli bir hale gelecektir. Bu kapsamda veri koruma kültürünü yaygınlaştırmalı, veri koruma bilincini zihinlere yerleştirmeliyiz.

Türkiye’de siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve kalıcı kılınması için başta kamu ve özel sektör olmak üzere üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlar arasında aynı bugünkü gibi etkili iş birliklerinin tesis edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Ülkemiz, içinde bulunduğu dijital dönüşüm sürecine Milli Teknoloji Hamlesi adını vermiş, seri ve başarılı adımlar atarak şimdiden dünyadaki yerini almıştır. Veri güvenliğinin, siber güvenliğin yerli çözümlerle sağlanması, yerli teknolojilerin benimsenmesi ve desteklenmesi adeta milli bir görev haline gelmiştir. Bu durum, son yıllarda global ölçekte meydana gelen birtakım siber olaylar karşısında doğal olarak meydana gelen endişe bulutlarını dağıtmış, Ülkemizin geleceğine olan inancımızı bir kez daha tazelemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle bu önemli Zirveyi organize eden, ev sahipliği yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, programın Ülkemiz için hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyorum.’’

Öte yandan Zirvenin ‘‘Küreselleşmede Veri Güvenliği’’ konulu son oturumunu ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2. Başkanı Cabir BİLİRGEN yönetti.

3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, plaket töreni ve kapanış oturumunun ardından sona erdi.