COVID- 19 KAPSAMINDA KAMUOYU DUYURUSU

COVID- 19 KAPSAMINDA KAMUOYU DUYURUSU

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı gerek kamu kurum ve kuruluşları gerek farklı sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumluları tarafından çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu gelişmeler devam ederken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Kurumumuza intikal eden şikayet, ihbar ve veri ihlal bildirimlerinde veri sorumlularınca dikkate alınması gereken sürelere ilişkin olarak açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Kurumumuza intikal eden şikayet, ihbar ve veri ihlal bildirimleri ile ilgili olarak veri sorumlularının gerek Kurumumuza gerek ilgili kişilere karşı yükümlülükleri açısından Kanunda ve ilgili alt düzenlemelerde çeşitli süreler belirlenmiş olup, veri sorumluları tarafından bu sürelere riayet edilmesi önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, Ülkemizin içinde bulunduğu bu olağanüstü süreçte veri sorumluları tarafından alınan önlemler kapsamında farklı operasyonel uygulamalara (uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma vb.) gidildiği de dikkate alınarak, her bir başvuru ya da veri ihlal bildirimi özelinde, veri sorumlularının uymakla yükümlü oldukları sürelerin değerlendirilmesi açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından içerisinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların gözetileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.