Kişisel Verilerin Korunması Konulu Çevrimiçi Konferans Düzenlendi

Kişisel Verilerin Korunması Konulu Çevrimiçi Konferans Düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferanslar Serisinin 6.'sı ''Kişisel Verilerin Korunması'' başlığıyla düzenlendi. Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR'in konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi Konferans, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

BİLİR sözlerine, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının temel bir insan hakkı olduğunu, aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumunun ülkemizde insan haklarını koruma mekanizmalarından biri olduğunu hatırlatarak başladı.

BİLİR, ''İnsan onuru; insanın, yalnızca insan olması nedeniyle değerli ve saygıya layık bir varlık olduğunu ifade etmektedir'' diyerek 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Konuşmasında kişisel verilerin korunmasının dünyada ve ülkemizdeki tarihsel yolculuğundan söz eden BİLİR, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu; ''temel ilkeler'', ''kişisel veri işleme şartları'', ''ilgili kişinin hakları'' ve ''veri sorumlusunun yükümlülükleri'' olmak üzere dört ana başlık halinde anlattı.

Bunun yanında ''yurt dışına veri aktarımı'', ''ilke kararları'' ve ''unutulma hakkı''ndan da bahseden BİLİR, Kurul çalışmalarıyla ilgili güncel istatistiksel bilgileri de izleyicilerle paylaştı.

Unutulma hakkını ''Bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep etme hakkı'' olarak tanımlayan BİLİR, söz konusu hakkın Avrupa Adalet Divanı'nın almış olduğu bir karar neticesinde dünya kamuoyunda bilinir hale geldiğini ve unutulma hakkı kapsamındaki taleplerin, yanlış bilgilerin düzeltilmesine ilişkin taleplerden ayrı olarak ele alınması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

''Geçmişe baktığımızda bilginin silinmesi hakkı, bilinmeme hakkı ve toplumsal unutkanlık gibi kavramlara rastlamak mümkün. Ancak unutulma hakkı üst bir kavramdır ve bunlardan daha farklı bir konumdadır. Bizim Kanunumuzda unutulma hakkı ile ilgili açık bir hüküm bulunmasa da, Kanunda yer alan silme ve anonim hale getirme işlemleri, unutulma hakkını tesis etmeye yönelik araçlardır. Dolayısıyla Kurul, kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri unutulma hakkı kapsamında değerlendirmiştir.''

Ayrıca unutulma hakkının istisnai bir hak olduğunu sözlerine ekleyen BİLİR, şöyle devam etti:

''Kurul, unutulma hakkına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde; kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testinin yapılmasını ve yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığının gözetilmesi gerektiğini Kararında açıkça ifade etti.

Bundan dolayı Kurul, değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken; 'İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu', 'Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu', 'Orijinal içerik, gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi kapsıyor', 'İlgili kişiye ilişkin bilgi, ceza gerektiren bir suçla mı ilgili' gibi toplamda 13 kriteri Kurul Kararı ile birlikte yayımladı.''

BİLİR, kriterlerin bunlarla sınırlı olmadığını, ihtiyaç duyulması halinde Kurul tarafından bu konuda ilave kriterlerin de getirilebileceğini ve her somut olay özelinde ayrı bir inceleme yapılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Kanunda 'veri sorumlusu' olarak adlandırılan; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere, ve yine Kanunda 'ilgili kişi' olarak tanımlanan; kişisel verisi işlenen gerçek kişilere yol gösterici nitelikteki Kurul Kararlarının, Kurum internet sayfasında erişime açık vaziyette olduğunu da belirten BİLİR, bunun yanı sıra Kurum tarafından hazırlanan çeşitli rehber ve dokümanlar ile farkındalık videolarından da faydalanılabileceğini dile getirdi.

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili farkındalığın önemini vurgulayan BİLİR, ''Farkındalık, dijital çağda güvenliğin anahtarıdır ve en az alınan teknik tedbirler kadar önemlidir'' diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

''Geldiğimiz noktada en az veri güvenliği kadar veri yönetimi de önem taşımaktadır. Fiziksel ve dijital deneyimi bir araya getiren yeni bir gerçekliğin meydana geldiği şu dönemde, kişisel verilerimizi yönetebilecek düzeyde bilgiye ve farkındalığa sahip olmalıyız. Çünkü geleceğimiz kişisel verilerimizdedir.''

Konferans, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.