7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü Etkinliği Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü Etkinliği Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü sebebiyle Kurumumuz Konferans Salonunda düzenlenen ve çevrimiçi olarak canlı yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Günü Etkinlik Programı’na, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri ile program kapsamında konuşma yapacak akademisyenler katıldı.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR programın açılış konuşmasında, ülkemizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak 1981 yılında 108 Sayılı Sözleşme'yi imzalamasıyla başlayan yolculuğunun 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği, 2016 yılında 108 Sayılı Sözleşme'nin onaylanması ve nihayetinde 7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti.

BİLİR, Kanunun kabulüyle birlikte; ülkemizde kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının, kişisel verilerin amacı dışında veya kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Nisan gününün, ülkemize özgü bir biçimde Kişisel Verileri Koruma Günü olarak ilan edildiğini ifade eden BİLİR, “Veri koruma bilincini zihinlere yerleştirmek, veri koruma kültürünü bireyler, kurum ve kuruluşlar arasında yaygın hale getirmek ve en önemlisi de; ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklar ve gençlerin veri koruma kültürüyle yetişmelerini sağlamak da yine bu günün amaçları arasındadır.” dedi.

“Kanunumuz, kişisel verilere mülkiyet odaklı değil, özgürlük odaklı bir yaklaşım getirmiştir”

BİLİR konuşmasında, kişisel verilerin insana ait bir değer olduğunu ve kişisel verilerin korunmasının temel bir insan hakkı olduğunu dile getirerek kişisel verilerin korunmasının temelinde insan onurunun ve itibarının korunmasının olduğunu söyledi. Kanunumuzun kişisel verilere mülkiyet odaklı değil, özgürlük odaklı bir yaklaşım getirdiğinin altını çizen BİLİR, kişisel verilerin işlenmesinde insan merkezli olmayan yaklaşımların noksan kalacağını ifade etti.

Veri koruma kültürünün toplumda yaygınlaşması amacıyla Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalara da değinen BİLİR, toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın geliştirilmesi amacıyla çok sayıda rehber, broşür, farkındalık videoları, kamu spotları ve eğitici videolar yayınlandığını, bunların yanı sıra gerekli görüldüğünde çeşitli kamuoyu duyurularının yapıldığını belirtti.

“Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz”

Kurumumuzun kişisel verilerin korunmasıyla ilgili faaliyetlerde çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar düzenlediğini belirten BİLİR, bu çerçevede Veri Tayfa, Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması ve Üniversite Gençliği Arasında Veri Koruma Gönüllüsü Yetiştirilmesi gibi projelerin hayata geçirildiğini, Kurum tarafından çeşitli zamanlarda makale, karikatür ve slogan yarışmaları düzenlenerek, dereceye giren çalışmaların ödüllendirildiğini söyledi.

“Gerekli nitelikleri taşıyan 3 taahhütnameye onay verildi”

Kurum tarafından kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusuna ilişkin taahhütnamelerde uyulacak usul ve esaslar hususunda çalışmaların da yapıldığını söyleyen BİLİR, gerekli nitelikleri taşıyan 3 taahhütnameye onay verildiğini dile getirdi.

“Farkında Ol, Güvende Kal”

Kurumun, kişisel veriler konusunda güvenliğin ancak farkındalıkla mümkün olabileceği düşüncesiyle hareket ettiğini belirten BİLİR, “bu vesileyle ‘Toplumsal Bilinçlendirme ve Farkındalık Çalışmalarımız’ kapsamında yeni bir kampanya başlatıyoruz ve bir kez daha ‘‘Farkında Ol, Güvende Kal’’ diyoruz” dedi.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Eylem Planı, Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformu Eylem Planı’nda KVKK-AB Genel Veri Koruma Tüzüğü uyumunun gözetilmesi ve bu hususta gereken düzenlemelerin yapılmasının öngörüldüğünü belirten BİLİR, 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü’nü kutlayarak sözlerine son verdi.

Açılış konuşmasının ardından, programın ilk bölümünde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, “Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Korunması” konusundan bahsederken, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması Bağlamında Dijital Mirasın İntikali” konusunu ele aldı. İlk bölümün son konuşmacısı Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eser US “Kişisel Verilerin Korunmasında Yargı Dışı Başvuru Yolları” konusundan bahsetti.

Programın ikinci bölümünde Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Aybike TUNÇ “Medeni Hukukta Kişisel Verilerin Korunması” konusunda sunum yaparken, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Canan ERDOĞAN “Sosyal Medyada Çocukların Mahremiyetinin Korunması” hakkında açıklamalarda bulundu.

Günün son sunumunu ise Kurumumuz Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet ALAS ŞEKERBAY ise “Dijital Çocukluk: Çevrimiçi Yaşamak ve Kişisel Verilerin Korunması” konusunda yaptı.

Konuşmacılara günün anısına teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.

 

 

PROGRAM
   
09:30

Açılış  Konuşmaları

10:00

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Korunması

10:25

Doç. Dr. Gamze Turan BAŞARA - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişi Bakımından Uygulanması Bağlamında Dijital Mirasın İntikali

10:50

Dr. Eser US - Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Kişisel Verilerin Korunmasında Yargı Dışı Başvuru Yolları

11:15

Ara

11:30

Dr. Aybike TUNÇ - Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
Medeni Hukukta Kişisel Verilerin Korunması

11:55

Dr. Canan ERDOĞAN - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Sosyal Medyada Çocukların Mahremiyetinin Korunması

12:20

Cennet Alas ŞEKERBAY - KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı
Dijital Çocukluk: Çevrimiçi Yaşamak ve Kişisel Verilerin Korunması

12:45

Ödül Töreni
Makale, Slogan ve Karikatür Yarışmaları 

14:00

Kapanış