Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Gerçekleştirildi

Kişisel Verilerin Korunması Konferansı Gerçekleştirildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Konferansı’’ gerçekleştirildi. ‘‘Doğru Veri Yönetimi ile İşinizi Geleceğe Taşıyın’’ teması ile gerçekleştirilen Konferansta kişisel verilerin korunması konusu farklı bakış açıları kapsamında çeşitli boyutları ile ele alındı.

Konferansın açılış konuşmacıları Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Avrupa Veri Koruma Denetçisi Wojtek WIEWIOROWSKI ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKI oldu.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptığı konuşmada, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel veri işlemede uyulması gereken usul ve esasları düzenlemeyi amaçladığını belirterek, Kanunun veri işlemeyi ve veri aktarımını engellemediğini, hukuka uygun şekilde veri işlemeyi öngördüğünü ifade etti. 

Kanunda kişisel verilerin korunması hakkı ile veri temelli ekonomi arasında bir denge gözetildiğini ifade eden BİLİR, Türkiye’nin veriden değer üretebilen teknolojileri desteklediğini, veri temelli ekonominin gereklerine uygun olarak kişisel verilerin korunması alanındaki reform hareketlerini devam ettirdiğini dile getirdi.

Bu kapsamda, geçtiğimiz Mart ayında yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reform Paketi’ne de değinen BİLİR, söz konusu planlar kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun etkinliğinin artırılmasının ve 6698 sayılı Kanunun Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Diğer yandan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) yurt dışına veri aktarımına yönelik hükümlerinin esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununda birtakım değişikliklerin yapılmasının planlandığını belirtti. BİLİR, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun KVKK-GDPR uyumu ile ilgili çalışmaları devam ettirdiğini ve bu süreçte tüm paydaşlarla iş birliği halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

BİLİR, Kurum olarak faaliyetlerini; tarafsızlık, bağımsızlık, hukuka ve etik ilkelere uygunluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, doğru ve objektif karar alma, iş birliği ve katılımcılık, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verme gibi birtakım ilke ve değerlere uyumlu bir şekilde sürdürmek konusunda hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Öte yandan gerek Avrupa Birliği üyesi ülkelerin veri koruma kurumları ile, gerekse de ilgili Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları ile ilişki ve iş birliğinin güçlendirilmesine gayret edildiğini söyleyen BİLİR, Avrupa Veri Koruma Denetçisi Wojtek WIEWIOROWSKI ile bundan iki sene önce Avrupa Veri Koruma Günleri Konferansında yüz yüze görüşme imkanı bulduklarını, ilerleyen süreçte tekrar bir görüşme yapılabileceğini söyledi.

Avrupa Veri Koruma Denetçisi Wojtek WIEWIOROWSKI şunları söyledi: ‘‘Türkiye'deki meslektaşlarımızla bu şekilde temas içerisinde olabilmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü meseleye yaklaşımımızda uyum elde edebilmek adına veri koruma merciilerinin, kuruluşlarının birlikte hareket edebilmesi önemli. Hem Avrupa Birliği'nde hem de Türkiye'deki kurumların iş birliği içerisinde olmasını kıymetli buluyorum.’’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKI ise, verinin ekonomik potansiyelinin heyecan meydana getirdiğini ancak veri korumanın, aynı zamanda bir temel hak ve özgürlük meselesi olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Konferansın, ‘‘Covid-19 Etkisi ve Veri Koruma ve Gizliliği Uygulamaları’’ başlıklı oturumunda ise Kurumumuz Başkanlık Müşavirlerinden Tuğba YİĞİT, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bir sunum yaptı.