Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Sunum Gerçekleştirdi

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Sunum Gerçekleştirdi

BİLİR: ‘‘Kurum olarak hem gerçek hem de dijital ortamlar aracılığıyla farkındalık çalışmalarımızı devam ettiriyor, kurumsal hizmetleri dijital kanallar aracılığıyla da yerine getiriyoruz.’’

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kurum olarak hem gerçek hem de dijital ortamlar aracılığıyla farkındalık çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, kurumsal hizmetleri dijital kanallar aracılığıyla da yerine getirdiklerini, bu kapsamda; ‘‘Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt’’, ‘‘Kişisel Veri İhlal Bildirimi’’ ve ‘‘Şikayet’’ işlemlerinin Kurum internet sayfası ve e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebildiğini söyledi.

BİLİR, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kurumumuz hakkında bilgiler verdi. Kanunun; gerçek veya dijital ortamlar ayırt edilmeksizin, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçladığını belirten BİLİR, gerek Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev ve yetkileri gerekse de diğer kurumsal faaliyetler kapsamında söz konusu amacı gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Kurulun; Kuruma intikal eden şikayet ve ihbarları karara bağlamak, idari yaptırımlara karar vermek, ihlalin yaygın olduğu durumlarda ilke kararı almak ve yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan taahhütnamelere izin vermek gibi birtakım görevlerinin bulunduğunu söyleyen BİLİR, yapılan taahhütname başvurularından yeterli nitelikleri taşıyan dört tanesine Kurul tarafından izin verildiğini ve bu sayının önümüzdeki süreçte artabileceğini ifade etti.

Kanun uyarınca Kurul tarafından 7 yönetmelik, 2 tebliğ, 6 ilke kararı, taahhütnameler ve bağlayıcı şirket kurallarının yayımlandığı, bunların yanı sıra kişisel verisi işlenen kişilere ve veri sorumlularına yol gösterici nitelikteki örnek kurul kararlarının düzenli olarak Kurum internet sitesinde paylaşıldığı bilgisini aktaran BİLİR, Kuruma iletilen şikayet, ihbar ve veri ihlal bildirimleri ile ilgili istatistiki bilgiler verdi.

‘‘Kurulun çalışmalara başladığı 12 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar yurt dışından gelenler de dahil olmak üzere 9.755 ihbar, şikayet ve başvuru Kuruma ulaştı. Bunlardan 7.904 tanesi sonuçlandırıldı. 561 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etti. Bu bildirimlerden 96 tanesi Kurum internet sayfasında ilan edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 46 milyon TL idari yaptırım uygulandı. Diğer taraftan, Kurumun görev alanına giren çeşitli konularda ise 564 hukuki görüş verildi.’’ diyen BİLİR son olarak, ‘‘Kurumumuz önceki yıllarda olduğu gibi, içinde bulunduğumuz süreçte de Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirme gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir’’ şeklinde konuştu.