Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği Gerçekleştirildi

Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile alanlarında uzman kişilerin katılımıyla 4-7 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Etkinlik bu yıl ''Küresel Salgın ve Dijital Gelecek'' temasıyla düzenlendi.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR etkinliğe video mesaj yöntemi ile katıldı.

Konuşmasına etkinliğin düzenleyicisi olan Türkiye Bilişim Derneği'ne teşekkür ederek başlayan BİLİR, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin çeşitli bilgiler paylaştı.

‘‘Kanunla ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri; Kanunun kişisel verilerin işlenmemesini değil, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesini amaçlıyor olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Kanun; kişisel verilerin, belirli ilke ve şartlar çerçevesinde işlenmesine imkan tanımaktadır. Bu durum ise Kanunun düzenleyici bir niteliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır’’ diyen BİLİR, Kanuna uyumun; yalnızca bireylerin verilerinin güvence altında olmasını değil, aynı zamanda verimli ekonomik ilişkilerin kurulmasını da sağladığını ifade etti.

İlgili kurumlar ile KVKK-GDPR uyum çalışmalarının devam ettiğini söyleyen BİLİR, bu çerçevede gerek Avrupa Birliği üyesi ülkelerin veri koruma kurumları ile, gerekse de ilgili Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları ile ilişki ve iş birliğinin güçlendirilmesine gayret edildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

‘‘Ülkemiz, bugün birçok alanda olduğu gibi kişisel verilerin korunması alanında da uluslararası arenada tanınan ve küresel ölçekte yapılan çalışmalara katkı sunabilme yeteneğine sahip olan bir ülke konumundadır. Bunun bir yansıması olarak Kurumumuz, Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin 2022 yılındaki 44. toplantısına ev sahipliği yapmaya aday olmuş ve bu adaylığı kabul edilerek olumlu sonuçlanmıştır. Dolayısıyla bu önemli Konferans, 2022 yılında ülkemizde düzenlenecektir.’’

Ayrıca BİLİR, veriden değer üretebilen teknolojilerden yararlanılmasının dijital çağda önemli bir gereklilik olduğunun; Türkiye'nin bu gelişmelerin dışında kalmasının beklenemeyeceğinin altını çizdi.

Bu kapsamda yapay zekâ teknolojisini ele alan BİLİR, konuyla ilgili şunları söyledi:

‘‘Yapay zeka teknolojileri bugün birçok alanda karşımıza çıkmakta ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Ancak yapay zeka, kullandığı verilerin kalitesi ve doğruluğu ile orantılı sonuçlara ulaşmaktadır. Algoritmalardan geçen verinin yanlış olması yapay zekanın ulaştığı sonuçların da yanlış olmasına neden olmaktadır. Atılacak adımlardan ilki, yapay zeka algoritmalarının uygulanacağı verilerin kontrollü bir şekilde seçilmesidir.

Verilerin türü, kaynağı, niteliği değerlendirilerek gereğinden fazla veri işlenmesi engellenmelidir. Yapay zeka alanında toplanan kişisel veriler üzerinde kişilerin sahip olduğu haklar unutulmamalı, gereken her durumda kişiler aydınlatılmalıdır. Kurumumuz yakın bir zamanda yapay zeka alanında kişisel verilerin korunması maksadıyla birtakım tavsiyeler yayımladı. Bu tavsiyelerin göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.’’

Kişisel verilerin korunmasını dijital çağda insan kalabilme idealine hizmet eden önemli araçlardan biri olarak gördüğünü ifade eden BİLİR şöyle devam etti:

‘‘Birçok sistemin ve çalışma biçimlerinin çevrimiçi olduğu, nesnelerin interneti ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin hayatımıza girdiği günümüzde, kişisel verilerin korunması; yalnızca kişi, kurum ve kuruluşlar için değil, aynı zamanda ülkeler için de hayati bir önem taşımaktadır. Kişisel verilerin korunması, bugün olduğu gibi gelecekte de dijital hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olacaktır.’’

Türkiye’de kişisel verilerin korunması ekosisteminin geliştirilmesi için başta kamu ve özel sektör olmak üzere üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlar arasında ''Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği'' gibi verimli etkinliklerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten BİLİR, konuşmasını şöyle tamamladı:

‘‘Yapıcı bir tutum içerisinde, hep birlikte yapacağımız çalışmalarla, kişisel verilerin korunması alanında ülkemizi daha üst noktalara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum. Kurumumuzun her zaman olduğu gibi bundan sonra da, görev alanına giren her konuda sektöre gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime burada son verirken, etkinliğin ülkemize hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyor, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.’’