KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI YAZILI SINAV KESİN SONUÇLARI İLE SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI YAZILI SINAV KESİN SONUÇLARI İLE SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kurumumuzca 09 Ekim 2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nce düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavına katılarak başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara dair kesin sonuçlar aşağıda yer alan linkte ilan edilmiş olup, kendilerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, 13 Aralık 2021 tarihinde saat:09.30’da yapılacaktır. Adaylar belirtilen tarih ve saatte, yanlarında kimlik belgesinin (Nüfus Cüzdanı, T.C.Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya pasaport) aslı veya onaylı sureti ve e-devlet üzerinden alınacak HES kodu belgesi veya cep telefonlarında yüklü Hayat Eve Sığar programından ibraz edecekleri HES kodları ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sok. No: 4 Balgat Çankaya ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAVA GİRİŞ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN.

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANI YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV DUYURUSUNA DAİR AYDINLATMA

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılarak başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaya ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri;

6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 nci fıkrasında yer alan “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda,

Adayların sistemde yapacakları sorgulama sonucunda isimleri hizasında belirtilecek tarih ve saati öğrenebilmeleri amacıyla sınırlı olmak üzere,

Veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından otomatik yolla işlenmektedir. Bu kapsamda adayların Kurumumuzla paylaştığı kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep edilmesi halinde ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kurumumuzun Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya/Ankara posta adresine yazılı olarak iletebilirler.