Kamu Kurumlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumu Hakkında Seminer Gerçekleştirildi

Kamu Kurumlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumu Hakkında Seminer Gerçekleştirildi

Kamu Kurumlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumu hakkında seminer, 7 Aralık 2021 tarihinde Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminere kamu kurumlarının temsilcileri katılım sağladılar. Seminerin açılış konuşmasını Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı.

BİLİR, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun, ülkemizde insan haklarını koruma mekanizmasının temel unsurlarından biri olduğunu, Kanunun temel hak ve özgürlüklerin korunması ile kişisel veri işlemenin disiplin ve düzen altına alınmasını amaçladığını söyledi.

Kanunun kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere birtakım yükümlülükler getirdiğini ifade eden BİLİR, kişisel verilerin korunması konusundaki farkındalığın ülke genelinde artmasıyla birlikte, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususundaki çabaların arttığını belirtti.

Kişisel verilerin korunması alanında ele alınması gereken konulardan birinin de personelin eğitilmesi olduğunu vurgulayan BİLİR, veri işleme süreçlerinde yer alan personelin yeterli bilgi ve farkındalık düzeyine sahip olmasının kişisel veri güvenliği açısından son derece önem taşıdığını ifade etti.

Kurum olarak 2017 yılından beri kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren veri sorumlularına yönelik çeşitli etkinlikler, seminerler ve farkındalık toplantılarının düzenlendiğini hatırlatan BİLİR, kişisel veri farkındalığını artırmak ve Kanunla ilgili detaylı bilgi edinmek için Kurum internet sitesinde yayınlanan rehber, broşür, doküman ve bilgilendirme videolarından da yararlanılabileceğini dile getirerek sözlerini tamamladı.

Diğer yandan Seminer programı kapsamında Kurumumuz Hukuk İşleri Daire Başkanı Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN ‘‘Genel İlkeler ve İşleme Şartları’’, İnceleme Dairesi Başkanı Tuba KENDİR TUNALI ‘‘Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri’’, Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa ERBİLLİ ‘‘Veri Sorumluları Sicili’’, Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin CAN ise ‘‘Veri Güvenliği ve Veri İhlal Bildirimi’’ konularında sunum yaptılar.