Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınavı Sonuçları

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınavı Sonuçları

09 Ekim 2021 tarihinde yazılı kısmı, 13 Aralık 2021 tarihinde ise sözlü kısmı gerçekleştirilen Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavına katılan adaylardan, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca Sınav Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarı gösteren adayların sonuçları aşağıdaki bağlantı adresinde ilan edilmiştir. Sözlü sınava katılmış olan tüm adaylar alan bazında sonuçlarını bu bağlantı adresinden sorgulayabilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak olup, adaylar ilan tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü (24.12.2021 mesai bitimine kadar) içerisinde sınav sonuçlarına Kuruma yapacakları yazılı başvuru ile itiraz edebileceklerdir.