5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

Bu yıl 5.'si düzenlenen e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 17 Mayıs 2022 tarihinde Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Alanında uzmanlaşmış birçok konuşmacının yer aldığı etkinlikte, kişisel verilerin korunmasında hukuki, sektörel ve teknik yaklaşımlar ele alındı.

Zirvenin açılış konuşmalarını e-Safe Kurucusu Musa SAVAŞ, Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü Numan İLERİ ve Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı. Zirveyi, aralarında hukukçular ve bilişim uzmanlarının da bulunduğu kamu ve özel sektör temsilcileri takip etti.

Zirvede konuşan Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte bireylerin verileri üzerinde kontrol ve denetim hakkına sahip olduğunu, Kanunla birlikte kişisel verilerin işlenmesinin yasaklanmadığını, ancak veri işlemede insan odaklı ve insanı merkeze alan bir yaklaşımın benimsendiğini ifade etti.

BİLİR, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Siber saldırıların temennilerle değil, tedbirlerle önlenebileceğini kaydeden BİLİR, kişisel verilerin korunmasında proaktif önlemlerin önemine dikkat çekti. Siber risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi veya zararlarının en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getiren BİLİR, konunun; “farkındalık”, “risk temelli yaklaşım”, “denetim”, “koordinasyon ve iş birliği” gibi temel başlıklar etrafında ele alınmasının fayda sağlayacağını belirtti.

Zirvenin bu yılki temasının “Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması” olarak belirlendiğini hatırlatan BİLİR, son dönemde yapay zeka ve metaverse alanında yaşanan gelişmelerin dikkate değer olduğunun, metaverse’ün tam anlamıyla uygulamaya girmesiyle, günlük hayatta gerçekleştirilen pek çok faaliyetin sanal olarak icra edilebileceğinin altını çizdi. BİLİR, bu durumun birçok alanda yeni hukuki düzenlemeler getirilmesini veya mevcut olanların metaverse açısından uygulama alanının net bir şekilde belirlenmesini gündeme getirebileceğini ifade etti. Ayrıca BİLİR, metaverse'ün çok büyük miktarda verinin meydana getirilmesini ve aktarılmasını gerektirdiğini, bu bağlamda metaverse'te kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğinin ve ihlal meydana gelmesi halinde neler yapılabileceğinin üzerinde önemle durulması gerektiğini belirtti.

Öte yandan BİLİR, konuşmasında istatistiksel rakamlardan da söz ederek şu bilgileri paylaştı:

“Kurulun çalışmalarına başladığı 2017 yılından bugüne kadar; CİMER kanalıyla gelenler de dahil olmak üzere; 23.087 başvuru alınmış, bunlardan 21.469’u sonuçlandırılmıştır. 820 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etmiş, bu bildirimlerden 189’u Kurum internet sitesinde ilan edilmiştir. Kanun kapsamına giren konularda ise 781 hukuki görüş verilmiştir.

Çerezler ile ilgili rehber çalışması ve sektörel bazda iyi uygulama örnekleri gibi devam eden diğer çalışmalar ise tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Zirvenin diğer bölümlerinde ise; Kurumumuz Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin CAN, ‘‘Kurumlarca Verilecek Hizmetlerde Çift Katmanlı Doğrulamanın Yapılması’’, KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil KOYUNCU, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararlarına Kısa Bir Bakış” , KVKK Uzmanı Mikail ÖĞÜRTAY, “Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Tedbirler” , KVKK Uzmanı Ahmet Said ALTIN, “Ticari İleti Onayı ve Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayanarak İşlenmesi İlişkisi” ve KVKK Uzmanı Yasin ZENGİN “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Yeterli Önlemler” konulu sunumlar yaptılar.

5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, kapanış töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.