Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönelik Farkındalık ve Bilgilendirme Projesi Bursa Programı İle Sona Erdi

Ticaret ve Sanayi Odalarına Yönelik Farkındalık ve Bilgilendirme Projesi Bursa Programı İle Sona Erdi

Kurumumuz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde düzenlenen ve bugüne kadar birçok ilde gerçekleştirilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Farkındalık ve Bilgilendirme Projesi” kapsamında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde “Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ile Kurul Üyelerimizden İsmail AYDIN, Şaban BABA ve CENGİZ PAŞAOĞLU da katılım sağladılar.

Etkinliğin açılış konuşmasını Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı.

BİLİR sözlerine, Kurum öncülüğünde düzenlenen farkındalık toplantılarının ilk olarak 2018 yılında Bursa’da yapıldığını hatırlatarak başladı. Kurumsal faaliyetler çerçevesinde her zaman Ticaret ve Sanayi Odaları ile çeşitli konularda iş birliği gerçekleştirildiğini belirten BİLİR, Proje ile Ticaret ve Sanayi Odalarının personeli ve üyelerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

BİLİR, farkındalık ve bilgilendirme toplantıları ile:

  • Ticaret ve Sanayi Odalarının personeli ile üyelerinin 6698 sayılı Kanun hakkında bilgilendirilmesinin
  • Kişisel veriler ve veri mahremiyeti konusunda farkındalığın artırılmasının
  • Kişisel veri güvenliğinin önemine dikkat çekilmesinin

hedeflendiğini kaydetti.

6698 sayılı Kanun ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan BİLİR, kişisel verilerin korunmasının önemine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Yeni düzenlemeler, beraberinde haklar ve yükümlülükler getirir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili birtakım usul ve esaslar getirmiştir. Veri işlemede keyfiliğe ve gelişigüzel veri işlemeye son vererek, kişisel verilerin belirli kurallar dahilinde; yani hukuka uygun şekilde işlenmesini öngörmüştür. Bu nedenle kişisel veriler; hukuka uygun bir şekilde meşru amaçlar için işlenmeli, gerektiğinde güncelliği sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra amaçla sınırlılık ve ölçülülük gibi Kanunda sayılan ilkelere riayet edilmeli, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir.”

Teknolojik gelişmelerin kişisel verilerin korunması alanını etkilediğini, Kanunun kişisel verilerin korunması hakkı ile veri temelli ekonomi arasında denge gözettiğini dile getiren BİLİR konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Teknoloji insan hayatını kolaylaştıran, insanlığın ufkunu açan ve insanlığa yön veren vazgeçilmez unsurlardandır. Teknolojiden yararlanırken gözetilmesi gereken temel hususlardan biri de insan kalabilme idealidir. İnsan kalabilme idealini gerçekleştirmenin yolu ise teknolojinin mahremiyeti koruyacak şekilde tasarlanmasıdır.

Bu sayede hem temel hak ve özgürlüklere saygılı olunacak, hem de veri temelli ekonomide daha rekabetçi bir noktaya ulaşılacaktır. Ülkemiz evrensel hukuk değerlerine sadık kalarak veriden değer üretebilen teknolojileri desteklemekte, veri temelli ekonominin gereklerinin bilinciyle, kişisel verilerin korunması alanında da önemli gelişmeler kaydetmektedir.”

Kanuna uyumun, yalnızca bireylerin kişisel verilerinin güvence altında olmasını değil, aynı zamanda şeffaflığı tesis ederek verimli ekonomik ilişkilerin kurulmasını da sağlayacağının altını çizen BİLİR, Kanunla ilgili yapılmakta olan farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının bu alandaki gelişmelere önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Öte yandan etkinlik programı kapsamında Kurumumuz Uzmanlarından Ezgi ERGÜNEŞ DURAN, Mikail ÖĞÜRTAY ve Meryem TATLIER BAŞ tarafından; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulanmasıyla ilgili çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi.