NEÜ Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Toplantısı Hk.

NEÜ Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Toplantısı Hk.

Kurumumuz ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık toplantısı düzenlendi.

Programın açılış konuşmalarını Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK gerçekleştirdiler.

BİLİR konuşmasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dair bazı açıklamalar yaptı.

BİLİR, kişisel veriler işlenirken; hangi ilkelere uygunluk sağlanacağının, verilerin hangi şartlar altında işlenebileceğinin, veri aktarımı gerçekleştirilecek ise hangi yöntemlerin kullanılabileceğinin ve tüm bu işlemler esnasında ne tür önlemlerin alınması gerektiğinin Kanunda belirtildiğini ifade etti. “Kişisel veriler minimum düzeyde işlenmeli, mümkün olduğu ölçüde minimum süre kadar muhafaza edilmelidir” diyen BİLİR, Kanunun kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel yaklaşımının hukuka uygun olmak kaydıyla kişisel verilerin işlenebileceği yönünde olduğunu belirtti.

Teknolojik imkanlarla kişisel veri işlenirken insan odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğinin altını çizen BİLİR, “bilhassa yapay zeka gibi teknolojiler 'tasarımdan itibaren mahremiyet' ilkesine göre geliştirilmelidir” dedi.

BİLİR, veri koruma hukukunun insan haklarının korunmasında üstlenmiş olduğu işlevi etkin bir şekilde sürdürebilmesi için, kişisel veri farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerin sürdürülmesinin önem arz ettiğini söyleyerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diğer yandan program kapsamında Kurumumuz Başkanlık Müşavirlerinden Tuğba YİĞİT “Temel İlkeler ve Kişisel Veri İşleme Şartları”, Kurumumuz Uzmanlarından Ahmet Said ALTIN ise “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.