44. Küresel Mahremiyet Konferansı Gerçekleştirildi

44. Küresel Mahremiyet Konferansı Gerçekleştirildi

44. Küresel Mahremiyet Konferansı/Asamblesi (Global Privacy Assembly - GPA) Kurumumuz ev sahipliğinde 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

44. Küresel Mahremiyet Konferansı’na İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, İstanbul Valisi Ali YERLİKAYA, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KOÇ, Küresel Mahremiyet Asamblesi Başkanı Blanca Lilia Ibarra CADENA, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk BİLİR, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri, il ve ilçe protokolü ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Ayrıca KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol MEAR da dahil olmak üzere birçok ülkenin veri koruma ve mahremiyet otoritelerinin Başkanları ve Üst Düzey Yöneticileri de Konferansa katıldı.

Konferansa tüm dünyadan 574 fiziki ve 83 çevrimiçi olmak üzere 657 kişi katılım sağladı. Konferans kapsamında alanında uzman 54 konuşmacı bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Gerçekleşen yan etkinliklerde ise 50'ye yakın konuşmacı yer aldı. Konferans, “Bir Denge Meselesi: Hızlı Teknolojik Gelişme Çağında Mahremiyet” ana temasıyla düzenlendi.

Konferansta gerçekleştirilen açık oturumlarda; “Gelişen Teknolojilerin Mahremiyet İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi”, “Tüketici Hakları, Rekabet ve Mahremiyet Arasındaki Etkileşim”, “Blokzincir ve Metaverse: Mahremiyet ve Veri Koruma”, “Sınır Ötesi Veri Transferine İlişkin Geliştirilen Mekanizmaların Etkinliği”, “Dijital Çağda Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması” başta olmak üzere birçok konu kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Konferansın açılış konuşmalarını İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KOÇ, Küresel Mahremiyet Asamblesi Başkanı Blanca Lilia Ibarra CADENA ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk BİLİR gerçekleştirdiler.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, kişisel veriler konusunun hayatın her alanını ilgilendirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Verinin stratejik yönetimi kurumsal yapılanma ve uzmanlaşma gerekliliğine götürmektedir. Bu anlamda Küresel Mahremiyet Asamblesi önemli bir boşluğu doldurmakta ve önemli bir rehberlik üretmektedir. 44 yıldır düzenli ve sistemli olarak toplanması, burada bir irade ve rehberlik ortaya koyması elbette ki dünya için önemlidir. Bunun bir parçası olduğumuz için, hepinize teşekkür ediyorum.”

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KOÇ, dijitalleşmenin ham maddesi sayılabilecek verinin bir alt kümesi konumunda kişisel verilerin bulunduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Kişisel veriler alanında dünya çapındaki en önemli oluşum niteliğindeki Küresel Mahremiyet Asamblesi’nin ana temasında da yer aldığı üzere 'hızlı teknolojik gelişme çağında mahremiyet bir denge testi meselesi' olmuştur. Bizler de 'mahremiyet' ile 'değer üretme' arasındaki dengenin her zaman gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurumumuz ile yüksek bir diyalog ve koordinasyon içerisindeyiz.”

Kurum Başkanımız Faruk BİLİR ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2017 yılından itibaren Küresel Mahremiyet Asamblesi'nin çalışmalarına üye olarak katılım sağladığını dile getirerek mahremiyetin korunması konusunda şunları ifade etti:

“Mahremiyetin temelinde bireyin özerkliği ve kendi geleceği hakkında karar verebilme gücü vardır. Gelecekte veri koruma politikaları ne kadar insan merkezli olursa, bireyin özerkliği de o derece güçlü olacaktır. Bundan dolayı teknoloji, mahremiyeti koruyacak şekilde tasarlanmalıdır ve 44. Konferans da buna hizmet etmektedir.

Dolayısıyla bu tür önemli etkinliklerin gerçekleştirilmesinde desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile tüm paydaşlarımıza bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.”