Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Sınav Tarihi Duyurusu

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Sınav Tarihi Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacağı hususu 3 Kasım 2022 tarihli ve 32002 sayılı Resmi Gazete ile Kurumumuz web sayfasında duyurulmuş, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru süresi 25 Kasım 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Sözlü sınav 12, 13 ve 14 Aralık 2022 tarihlerinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sok. No: 4 Balgat Çankaya ANKARA adresinde yapılacak olup; söz konusu ilanın;

"BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

IV.Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.kvkk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

maddesi doğrultusunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler, başvuruların değerlendirilmesini müteakiben Kurumumuz web sayfasında ilan edilecektir.