39. Ulusal Bilişim Kurultayı

39. Ulusal Bilişim Kurultayı

39. Ulusal Bilişim Kurultayı, Türkiye Bilişim Derneği’nin öncülüğünde düzenleniyor. “II. Yüzyılda: İnsan, Teknoloji ve Evren Ötesi” temasıyla düzenlenmekte olan kurultayın açılış programına Kurum Başkanımız Faruk BİLİR katılım sağladı.

Programda konuşan BİLİR, güncel gelişmeler kapsamında teknoloji ve mahremiyetin birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı. İnsanlığa hizmet eden her yeniliğin heyecan verici olduğunu, yeni teknolojilerin bireyin mahremiyetini göz önünde bulunduran bir anlayışla geliştirilmesinin insana verilen değer bakımından önem taşıdığını söyleyen BİLİR, kişisel verilerin korunmasında insan merkezli yaklaşımın esas alınmasını gerektiğini ifade etti.

Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan “metaverse” hakkında açıklamalarda bulunan BİLİR şunları kaydetti:

“Her geçen gün adını daha fazla duymaya başladığımız metaverse, kelime anlamı olarak “evren ötesi”ni ifade etmektedir. Bireylerin fiziksel dünyada olduğu gibi sosyal etkileşimlerde bulunabilecekleri üç boyutlu bu sanal dünyanın, içinde bulunduğumuz yüzyılda çeşitli açılardan dönüştürücü bir rol oynaması beklenmektedir. Ancak bu yeni sanal ortam inşa edilirken, sürecin başından itibaren metaverse’ün adil, güvenilir ve etik değerler ön planda tutularak şekillendirilmesi önem arz etmektedir.

Burada önemli olan husus, bireylerin gerçek dünyada olduğu kadar sanal dünyada da kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanabilmesidir. Bunun yolu da bireylere tanınan hukuki korumanın metaverse’ü de kapsayacak şekilde genişletilmesinden geçmektedir. Dolayısıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut yasal çerçevenin, esasen metaverse kapsamında da geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda, mevcut düzenlemelerin metaverse’te nasıl uygulanabileceğinin belirlenmesi ve bu düzenlemelerin metaverse’ün niteliğine uygun düşecek şekilde yeniden yorumlanması gerekeceği de göz önünde bulundurulmalıdır.”

BİLİR sözlerine şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi, algoritmalar kişinin geçmişine bakarak geleceğine karar vermekte, gelecek tahmini yapabilmektedir. Bu çerçevede algoritmalara dayalı karar vermenin olumlu potansiyeli elbette değerlendirilmelidir. Fakat aynı zamanda bireyler üzerindeki riskleri veya olumsuz sonuçları ortadan kaldırmanın yolları da aranmalıdır. Diğer taraftan algoritmaların geliştirilmesi, şeffaf ve hesap verebilir algoritmaların devreye alınarak önyargıların ve ayrımcı etkilerin önüne geçilmesi, önemli bir husustur.”

Öte yandan 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde iki gün boyunca sürecek 39. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında "Akıllı Teknolojiler ve Uygulamaları", "Evren Ötesi Yolculuğunda Siber Güvenlik Yaklaşımları", ve "İnsan ve Teknoloji" gibi birçok oturum gerçekleştirilecek.