KVKK Akademi Makale Yarışması

KVKK Akademi Makale Yarışması

Konu

Makaleler; Kişisel Verilerin Korunması ve Öneminin - Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar göz önünde bulundurularak - hukuki, sosyal ve teknik açıdan değerlendirilmesine dair tüm konularda hazırlanabilecektir.

Amaç

Makale yarışması ile 7 Nisan “Kişisel Verileri Koruma Günü” münasebetiyle, toplumda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık düzeyinin artırılması ve kişisel verilerin korunmasına dair yapılacak akademik çalışmaları teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Format

Yarışmaya katılacak olan katılımcılar, makalelerini Ek'te belirtilen akademik makale kurallarına göre 30 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp, başvuru formunu doldurarak Microsoft Word ve Pdf formatında makale@kvkk.gov.tr adresine gönderecektir. Yarışmaya katılanların aynı adrese yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olduklarına dair belgeleri de göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, makalelere ait intihal raporlarının makalelerle birlikte iletilmesi gerekmektedir.

Ödül

Kategori bazında birinci, ikinci ve üçüncü seçilen makalelere para ödülü verilecektir.

Ödül Töreni

Ödül töreninin tarihi ve saati, yarışma sonuçları ile birlikte www.kvkk.gov.tr web adresinden duyurulacaktır.

Katılımcılar

Yarışmaya yalnızca öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Bir makale yalnızca bir katılımcı tarafından yazılmalıdır.

Tarihler

Son Başvuru : 8 Mart 2023

Kazananların İlanı : 29 Mart 2023 (Kurum İnternet Sayfası)

ÖDÜLLER

1. 7.000 TL

2. 6.000 TL

3. 5.000 TL

 

KVKK Akademi Makale Yarışması Aydınlatma Metni

Makale Yarışması Başvuru Formu

Akademik Makale Kuralları

 

Makale