Veri Sorumluları Sicili Kayıt Başvuruları

Veri Sorumluları Sicili Kayıt Başvuruları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır” düzenlemesi yer almaktadır. Kanunun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca ikincil mevzuat çalışmaları ve sicil kayıt sistemine ilişkin teknik alt yapı çalışmaları devam ettiğinden Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından veri sorumluları siciline kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih, bilahare internet sitemizde ilan edilecektir. Yapılacak ilan neticesinde veri sorumluları siciline kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...