KVKK Akademi Makale Yarışması

KVKK Akademi Makale Yarışması

Konu

Makaleler; Kişisel Verilerin Korunması Ve Öneminin -Ulusal Ve Uluslararası Uygulamalar Göz Önünde Bulundurularak- Hukuki, Sosyal Ve Teknik Açıdan Değerlendirilmesine dair tüm konularda hazırlanabilecektir.

Amaç

Makale yarışması ile 7 Nisan “Kişisel Verilerin Korunması Günü” münasebetiyle, toplumda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık düzeyinin artırılması ve kişisel verilerin korunmasına dair yapılacak akademik çalışmaları teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Format

Yarışmaya katılacak olan katılımcılar, makalelerini Ek'te belirtilen akademik makale kuralarına göre 30 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp, başvuru formunu doldurarak Microsoft Word ve Pdf formatında makale@kvkk.gov.tr adresine gönderecektir.

Ödül

Kategori bazında birinci, ikinci ve üçüncü seçilen makalelere para ödülü verilecektir.

Kitap

Hakem heyeti tarafından seçilen makaleler kurum tarafından hazırlanacak bir kitapta toplanarak yayınlanacaktır.

Ödül Töreni

7 Nisan 2019

Katılımcılar

Yarışma iki kategoride düzenlenecektir. Yarışmaya akademisyenler (A kategori) ile yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunları (B kategori) katılabilir. Değerlendirme kategori bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

Tarihler

Duyuru : 10 Ocak 2019 Kurumsal internet sitesi, sosyal medya, görsel ve yazılı basın

Son Başvuru :1 Mart 2019 Saat 23:59

Kazananların İlanı : 1 Nisan 2019 Pazartesi (Kurum İnternet Sayfası)

Ödül Töreni : 7 Nisan 2019

 

Akademik Makale Kuralları

Başvuru Formu