28 Ocak Veri Koruma Günü

28 Ocak Veri Koruma Günü

28 Ocak Veri Koruma Günü sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu konferans salonunda Kurumumuz ile Gazi Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen konferansa Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, Bakan Yardımcıları Sayın Selahaddin Menteş, Sayın Cengiz Öner, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın İbrahim Uslan, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Rabet Gözil, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın Ömer Torlak, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Av.Süleyman Arslan, Ankara Vali Yardımcısı Sayın Elif Nur Bozkurt Tandoğan, Hakimler Savcılar Kurulu İkinci Dairesi Üyesi Prof. Dr. Sayın Ali Cengiz Köseoğlu ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Programın açılış konuşmalarını Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın İbrahim Uslan ile Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk Bilir yaptı.

Bakan Gül konuşmasında “Çağımızda en önemli güçlerden biri bilgidir. Günümüzde bilginin üretimi de bilgiye erişim de geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Bilgi tekellerinin yıkılması, yani bilginin demokratikleşmesi, toplumların demokratikleşmesini de hızlandırdı. Bilişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar hayat tarzımızı ve alışkanlıklarımızı da sarsıcı biçimde değiştirdi.” dedi.

Verinin günümüzde en değerli madene dönüştüğünün altını çizen Bakan Gül, “Veri madenciliği, büyük veri, yapay zeka gibi kavramlarla son zamanlarda çok yakından tanıştık. Tüm bu teknolojik gelişmeler veri güvenliğini de esaslı bir problem olarak karşımıza çıkardı. Dünyada milyonlarca kişinin dahil olduğu sosyal medya mecraları, insanların her türlü kişisel verilerini, ilgi alanlarından beğenilerine, hayat görüşlerinden sosyal çevresine kadar her türlü bilgiyi topluyor ve depoluyor” diye sözlerine devam etti.

Verilerin toplanması tehlikeleri de beraberinde getiriyor

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan konuşmasında, “Toplanan verilerin işlenmesi gerçek kişilere kurumlara ve araştırmacılara önemli fırsatlar sunarken, beraberinde yeni tehditleri, tehlikeleri ve sorumlulukları da getiriyor” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kişileri doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan kişisel verilerin de paylaşılan verilerin arasında olması, koruyucu tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getiriyor. Üniversitemizde siber güvenlik alanında çalışma yapan büyük bir ekip var. Ülkemizde bu alanda en çok çalışma yapan üniversite Gazi Üniversitesidir. Ülkemizde kamu üniversiteleri içinde büyük veri laboratuvarını kuran ilk üniversiteyiz. Kişisel verilerin korunması kapsamında ülkemizde hukuk fakülteleri haricinde lisans seviyesinde ilk dersi açan üniversite olduk. Veri anonimleştirme konusunda projeler üretiyor ve doktora öğrencileri yetiştiriyoruz. KVKK ile yaptığımız protokol ile kişisel verilerin korunması konusunda eğitim, öğretim faaliyetleri ve işbirlikleri yapıyoruz.”

KVKK veri koruma kültürünün temellerini attı

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk Bilir, “28 Ocak 1981 tarihinde ülkemizin de taraf olduğu, 108 Sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme”nin imzaya açıldığını ve 2006 yılında, Avrupa Konseyi’nin bu günü Avrupa Veri Koruma Günü olarak ilan ettiğini söyledi. Türkiye’de 2016 yılından itibaren 28 Ocak Veri Koruma Günü’nün kutlandığını belirten Başkan Bilir şunları söyledi:

“Kanunun ve Kurumumuzun isminden de anlaşılacağı üzere buradaki temel amaç, kişisel verilerin korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması ise kişinin veri güvenliğinin sağlanması yoluyla özel hayatın gizliliğini güvence altına alarak aslında verinin ilişkili olduğu kişilerin korunmasıdır. Başka bir ifadeyle kişisel verilerin korunmasının özünde kişinin korunması ilkesi bulunmaktadır. Kişisel verilerin, usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmesi ve kişilerin kendi verileri üzerinde söz sahibi olması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun önceliklerinden biridir.

Dijital çağda başarılı olabilmek ve arzulanan dijital dönüşümün sağlanabilmesi için gereken en önemli kriterlerden birinin de; KVKK’nın temelini attığı veri koruma kültürü olduğunu söyleyen Başkan Bilir, “Bu kültürü; başta kendimiz olmak üzere çocuklarımıza, gençlerimize, özel sektöre ve kamu kesimine, bireysel, kurumsal ve toplumsal kültürün bir parçası olacak şekilde aşılamalıyız. Bu sayede, veri koruma kültürünün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamalıyız. Şunu da ayrıca ifade etmek isterim ki; teknolojiden soyutlanmış bir hayat düşünülemez. Büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti, Blockchain teknolojisi, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 gibi kavramların hayatımıza girdiği bir noktada kendimizi bu gelişmelerin dışında tutamayız” dedi.

Konuşmaların ardından, geçilen konferansın ilk oturumunda HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu’nun moderatörlüğünde konuşmacılar Kişisel verilerin korunmasında mevzuat ve uygulamalar konusunda görüşlerini katlımcılarla paylaştı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erdem Özdemir “Aydınlatma Yükümlülüğü” konusundan bahsederken, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Keser ile Öğretim Görevlisi Yasin Beceni “Kişisel Verilerin Korunmasında Etki Analizi” hakkında sunumlarını yaptılar. Türk- Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin ise “teknolojik Gelişmeler Işığında Veri Sorumlusu, Müşterek Veri Sorumlusu, Bağımsız Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları” hakkında değerlendirmede bulundu.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU’nun moderatörlüğünü yaptığı 2. oturumda “Kişisel Verilerin Korunmasında Dijital Ortam” konusu ele alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanı Erdal Çetinkaya “Siber Suçlar” konusundan bahsederken Mustafa Afyonluoğlu “e-devlette kişisel verilerin korunması” konusunda sunum yaptı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Adnan ÖZSOY’un “Blockchain Özelinde Kişisel Verilerin Korunması” konusundaki sunumuyla 2. oturum sona erdi.

“Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Eksen konusunun tartışıldığı” günün 3. ve son oturumunun moderatörlüğünü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan yaptı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bedii Kaya “Kişisel Verilerin Korunması İstisnalarına Uygulanacak Kurallar” konusunda konuşma yaparken, Doç. Dr. Murat Volkan Dülger “Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Getirdikleri ve Yapılması Gerekenler” hakkında değerlendirmede bulundu. Günün son sunumunu İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım yaptı. Yıldırım, “Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Genel Değrlendirmeler” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konferansın sonunda, programa katkı sunan moderatör ve konuşmacılara günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi ve program, toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

 

08.30 - 09.30 Kayıt  
09.30 - 10.30

Program Açılışı

 
10.45-12.15 BİRİNCİ OTURUM  
  “Kişisel Verilerin Korunmasında Mevzuat ve Uygulamalar”  
 

 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
HSK İkinci Dairesi Üyesi

Teori Uygulamada Aydınlatma Yükümlülüğü

 • Prof. Dr. Mehmet Erdem ÖZDEMİR
 • Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kişisel Verilerin Korunmasında Etki Analizi

 • Doç. Dr. Leyla KESER BERBER
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Öğr. Gör. Yasin BECENİ
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teknolojik Gelişmeler Işığında Veri Sorumlusu, Müşterek Veri Sorumlusu, Bağımsız Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları

 • Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
 • Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 
12.15-13.30 Öğle Arası  
13.30 – 15.00 İKİNCİ OTURUM  
  Kişisel Verilerin Korunmasında Dijital Ortam  
 

 

Oturum Başkanı

 • Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
 • Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Siber Suçlar

 • Erdal ÇETİNKAYA
 • EGM Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı

E-Devlet’te Kişisel Verilerin Korunması

 • Mustafa AFYONLUOĞLU

Blockchain Özelinde Kişisel Verilerin Korunması

 • Dr. Öğretim Üyesi Adnan ÖZSOY
 • Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 
15.00 - 15.30 Ara / Fuaye  
15.30 - 17.00 ÜÇÜNCÜ OTURUM  
  Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Eksen  
 

 

Oturum Başkanı

 • Prof. Dr. Muhammed Fatih UŞAN
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Kişisel Verileri Korunması İstisnalarına Uygulanacak Kurallar

 • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bedii KAYA
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Getirdikleri ve Yapılması Gerekenler

 • Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Genel Değerlendirmeler

 • Dr. Öğretim Üyesi Nilgün BAŞALP YILDIRIM
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi