Kurumumuz tarafından düzenlenen Makale Yarışmasının sonuçları belli olmuştur.

Kurumumuz tarafından düzenlenen Makale Yarışmasının sonuçları belli olmuştur.

Birincilik Ödülü : “BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ” isimli makale.

İkincilik Ödülü : “ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇ DEĞİŞİKLİĞİ-UYUMLULUK KRİTERLERİNİN UYGULANMASI SORUNU ” isimli makale.

Üçüncülük Ödülü : “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME” isimli makale.

Ödül Töreni 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Kurumumuz Konferans Salonunda yapılacak olup, detaylar ilgililere ayrıca bildirilecektir.

Not: Pandemi nedeniyle ödül törenine misafir kabul edilemeyecektir.