Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle:

  • Veri sorumlusunun fidye yazılımı ve ayrıca hizmet dışı bırakma (DoS-DDoS) saldırılarına maruz kaldığı,
  • İhlalin savcılık soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sırasında 31.01.2022 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ve müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, görsel ve işitsel kayıtlar ile biyometrik veri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 1000 olduğu,
  • İhlal ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10.02.2022 tarih ve 2022/124 sayılı Kararı ile söz konusu kişisel veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.