2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Kurumumuz ile Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) iş birliğiyle 24 Mayıs Salı günü Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Zirve’ye Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kurul Üyelerimizden Şaban BABA ve Cengiz PAŞAOĞLU, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi AKTEPE ile kamu ve özel sektörden çok sayıda temsilci katıldı. Tüm Şehitlerimiz için Saygı Duruşu yapılması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Zirve, yüz yüze konseptle gerçekleştirildi. Zirve’nin açılış konuşmasını Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı.

BİLİR konuşmasına; teknolojik aygıtların geliştikçe teknolojik faydanın arttığını, bu kapsamda kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemlerin çeşitlilik kazandığını, bu çeşitliliğe neden olan asıl etkenin ise bireyin varoluşundan beri duyduğu mahremiyet ihtiyacı olduğunu söyleyerek başladı.

Birçok teknolojinin odak noktasında kişisel verilerin olduğunu dile getiren BİLİR, bu bağlamda kişisel verilerin korunması hakkının pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güçlendirildiğini ve bu yaklaşımın bir sonucu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun iki temel amacının bulunduğunu belirten BİLİR, şunları söyledi:

“Kanun; kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri ile veri işlemede uymaları gereken usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkı, bu verilerin ilgisiz üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına karşı bir güvence teşkil etmektedir. Bu çerçevede Kanun ve ikincil düzenlemelerle, kişisel verilerin korunmasına verilen önem ve ulaşılmak istenen bilinç düzeyine paralel olarak;

• Veriye erişim hakkı

• Bilgilendirilme hakkı

• Düzeltme hakkı

• İtiraz hakkı

• Unutulma hakkı

gibi gerçek ve dijital hayatta bireyi koruyan araçlar oluşturulmuştur.”

Diğer taraftan BİLİR, konuşmasında veri temelli ekonomiye de değindi. Kişisel verilerin veri temelli ekonominin gelişiminde rol oynayan temel faktörlerden biri olduğunu kaydeden BİLİR, veri temelli ekonominin gereklerini yerine getirirken bireyin mahremiyetinin korunmasının da sürecin bir parçası olması gerektiğinin altını çizen BİLİR şöyle devam etti:

“Kanun, kişisel verilerin korunması ile veri temelli ekonomi arasında denge gözetmektedir. Bu nedenle Kanunda kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına nasıl aktarılacağına dair maddeler düzenlenmiştir. Kurumumuz bugüne kadar yurt dışına veri aktarımı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır ve halihazırda bununla ilgili diğer çalışmalar da sürdürülmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, bildiğiniz gibi yurt dışına veri aktarımı konusu başta olmak üzere belirlenen konularda Kanunun Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu standartlardan kasıt KVKK-GDPR uyumunun sağlanması olup bu çalışmalar devam etmektedir.”

BİLİR, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Dijitalleşmenin etkisiyle hızla değişen ve dönüşen bir dünyada, kişisel verilerin korunması bakımından tüm paydaşlarımızı daha fazla iş birliği yapmaya davet ediyorum. Bu düşüncelerle 2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nin bütün katılımcılara faydalı olmasını diliyor, Zirve’de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Öte yandan üç oturum olarak planlanan Zirve’nin “Kişisel Verilerin Korunmasında İdari Hususlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı ilk oturumunun moderatörlüğünü TBD İkinci Başkanı Ali YAZICI yaptı. Oturumda, Kurumumuz Başkanlık Müşavirlerinden Tuğba YİĞİT, “Çalışma İlişkilerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi” konulu bir sunum yaptı.

Kişisel Verilerin Korunmasında Teknik Hususlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı ikinci oturumu Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Cengiz PAŞAOĞLU yönetti. Oturum kapsamında, Kurumumuz Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin CAN, “Şirketler ve Kamu Kurumlarında Veri İhlallerine Sıklıkla Neden Olan Unsurlar ve Önceden Alınması Gereken Önlemler” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

KVKK Gelecek Öngörüleri” başlıklı günün son oturumunun moderatörlüğünü ise ICT Media Genel Yayın Yönetmeni Murat PEHLİVAN yaptı. Kurumumuz Kişisel Verileri Koruma Uzmanlarından Kumru DÖNE, “Privacy by Design, Privacy by Default” başlıklı sunumuyla günün son konuşmacıları arasında yer aldı.

2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, kapanış töreninin ardından sona erdi.