‘‘Kişisel Veri Boyutuyla Büyük Veri ve Dijital Platformlar’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

‘‘Kişisel Veri Boyutuyla Büyük Veri ve Dijital Platformlar’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

Kişisel Veri Boyutuyla Büyük Veri ve Dijital Platformlar konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kurumumuz Uzman Yardımcılarından Beste EKİN’in konuşmacı olduğu Seminerde; büyük veri-kişisel veri-dijital platformlar ilişkisi, büyük veri uygulamaları bakımından kişisel verilerin korunması ile kişisel verilerin korunması ve rekabet hukuku ilişkisi ele alındı.

Büyük veri uygulamalarının önemli ölçüde kişisel verilerden beslendiğini ifade eden EKİN, büyük veri uygulamalarının değerlendirilmesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

EKİN, büyük veri uygulamalarında kişisel verilerin korunmasını;

  • belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ilkesi
  • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi
  • özel nitelikli kişisel verilerin korunması
  • kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

bakımından inceledi.

Sunumunda kişisel verilerin korunması ve rekabet hukukundan da söz ederek önemli bilgiler paylaşan EKİN, son yıllarda bu alanların bağlantılı şekilde ele alındığına yönelik bir eğilimin oluştuğuna dikkat çekti. Bu çerçevede kişisel verilerin korunması hukuku, rekabet hukuku ve tüketicinin korunması hukukunu karşılaştırmalı olarak değerlendiren EKİN, kişisel verilerin korunması hukukunun; bireylerin verileri üzerindeki kontrollerinin artırılması ile güvenli ve adil bir kişisel veri işleme ortamının sağlanmasını amaçladığını dile getirdi.

‘‘Kişisel Veri Boyutuyla Büyük Veri ve Dijital Platformlar’’ konulu Çarşamba Semineri’ni izlemek için tıklayınız...