Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş tarafından Kurula iletilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin; veri sorumlusunun kullanmakta olduğu sunucu, depolama üniteleri ve bazı kullanıcı makinelerindeki veri şifrelenmesi ve silinmesi ile sistemde kayıtlı olan verilerin dışarı çıkarılması ve karşılığında fidye talep edilmesi şeklinde gerçekleştiği,
  • Veri ihlalinin 23.03.2023 tarihinde başladığı ve aynı tarihte tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayının şifreleme ve blokajdan dolayı henüz tespit edilemediği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin finans, pazarlama, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İlgili kişilerin www.destek.as, info@destek.as, kvk@destek.as, callcenter@destek.as adreslerinin yanı sıra (yardım masası), müşteri hizmetleri numarası 0312 473 51 00 ile çağrı merkezi numarası 444 37 85 üzerinden bilgi alabilecekleri

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.03.2023 tarih ve 2023/503 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.