6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

Kurumumuz ev sahipliğinde bu yıl 6.'sı düzenlenen e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 3 Mayıs Çarşamba günü KVKK Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Alanında uzman birçok konuşmacının yer aldığı etkinlikte, kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeler hukuki, sektörel ve teknik açılardan ele alındı. Zirveyi, aralarında hukukçular ve bilişim uzmanlarının da bulunduğu sektör temsilcileri takip etti.

“Yapay zekanın getirdiği imkanlardan yararlanılmalıdır”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması konusuna değindi. BİLİR, dijital çağda yapay zekanın getirdiği imkanlardan en yüksek seviyede yararlanmak gerektiğini, bu kapsamda en temel ihtiyaçların karşılanmasından, en önemli işlerin gerçekleştirilmesine kadar geniş bir çerçevede bu teknolojiden yararlanıldığını belirtti. “Yapay zeka veri ile büyüyen, veriyi analiz eden ve yeni veriler üreten bir teknolojidir” diyen BİLİR, yapay zeka sistemlerinin zaman içinde gelişmesi sayesinde daha etkili sonuçlar elde edildiğini, bunun sonucunda ise hızlı ve verimli işlemler yapmanın mümkün olduğunu ifade etti.

“Yapay zekanın yapıcı etkilerinden yararlanırken, yıkıcı etkilerine karşı tedbirler almak gerekir”

Yapay zekanın insan ürünü olduğunu, yapay zeka algoritmaları hazırlanırken yapılacak bir hatanın veri işleme faaliyetini hukuka aykırı hale getirebileceğini dile getiren BİLİR şunları söyledi:

“Yapay zeka sistemleri tarafından alınan kararların açık bir şekilde belirlenmesi ve bu kararların nasıl alındığının anlaşılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından önemlidir. Yapay zekanın yapıcı etkilerinden yararlanırken, yıkıcı etkilerine karşı tedbirler almak gerekir. Yapay zeka teknolojisinin bireylerin mahremiyet hakkını nasıl etkilediğine dikkat edilmeli, insan hakları hukukuna uyumlu olmayan yapay zeka uygulamaları yeniden düzenlenerek hukuka uyumlu hale getirilmelidir.”

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, olumsuz sonuçlara karşı bireylere itiraz hakkı getirmiştir”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki temel ilkeler ile genel hükümler, yapay zeka ile kişisel veri işlenmesi durumunda uygulama alanı bulacaktır diyen BİLİR şöyle devam etti:

“Yapay zekanın sahip olduğu becerilerin temelinde kişisel veriler önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte yapay zeka yalnızca kişisel verileri değil, aynı zamanda kişisel olmayan verileri de işleyebilmektedir. Bundan dolayı Kanunun uygulanması bakımından kişisel verilerin, kişisel olmayan verilerden ayırt edilmesine öncelik verilmelidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir kanundur. Bundan dolayı Kanun, yapay zeka temelli kişisel veri işleme konusunda çeşitli güvenceler sağlamaktadır. Açık rıza, teknik ve idari tedbirler, amaçla sınırlılık ilkesi ve özellikle itiraz hakkı gibi güvenceler, yapay zeka kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek risklerin azaltılmasını öngörmektedir. 

Kanunun ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesinde; kişisel verilerin otomatik işleme tâbi tutulması halinde, kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına karşı itiraz hakkı tanınmıştır. Bu nedenle yapay zeka teknolojisiyle ilgili otomatik karar verme süreçlerinde, bireyin itiraz hakkı göz önünde bulundurulmalıdır.”

“Kurumumuz, Kanunun verdiği görevler kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir”

BİLİR, Kurumun inceleme çalışmalarıyla ilgili bilgiler de vererek sözlerini şöyle tamamladı:

“CİMER kanalıyla gelenler de dahil olmak üzere; bugüne kadar yaklaşık 32 bin başvuru alınmış, bu başvuruların 30 bine yakını sonuçlandırılmıştır. 1071 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etmiş, bu bildirimlerden 230’u Kurum internet sitesinde ilan edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 232 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Öte yandan Kanun kapsamına giren konularda 943 hukuki görüş verilmiştir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında yeterli nitelikleri taşıyan 6 taahhütname ise Kurul tarafından onaylanmıştır. Kurumumuz, Kanunun kendisine verdiği görevler kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.”

Zirvenin diğer bölümlerinde; Kurumumuz Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin CAN, “Nesnelerin İnternetinde (IoT) Veri Güvenliği: Yeni Teknolojik Uygulamalar ve Riskler”, Kurumumuz Uzmanlarından Nadire ÇORUHLU KAMALIOĞLU ve Mustafa Şeref İŞCAN “Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Diğer Anayasal Haklar Kapsamında Denge Testi” ile “Elektronik Ticaret ve Mesafeli Sözleşmelerde Kişisel Verilerin Korunması”, Kurumumuz Uzman Yardımcılarından Beste EKİN ise “Kişisel Verilerin Korunmasında Yapay Zekanın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu: Sorumluluk İlkeleri ve Uygulamalar” konularını anlattılar.

6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, kapanış töreninin ardından sona erdi.