3. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

3. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirildi

3. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Kurumumuz ile Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) iş birliğiyle 20 Eylül Çarşamba günü Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Zirveye; Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi AKTEPE ile kamu ve özel sektörden çok sayıda temsilci katıldı. “Veri Yönetişiminde Küresel Gelişmeler” ana temasıyla düzenlenen Zirvenin açılış konuşmasını Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı.

“Teknolojik gelişmeleri anlamlı kılan, insana ait değerlerin gözetilmesidir”

BİLİR konuşmasına; insanlığın temel değerlerini muhafaza eden her gelişimin kıymetli olduğunu, bu gelişimlerin insan merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilmesinin insana verilen önemin göstergesi sayıldığını söyleyerek başladı. Teknolojik gelişmeleri ve bu yönde yaşanan değişimleri anlamlı kılan esas unsurun, teknolojik süreçlerde insana ait değerlerin göz önünde tutulması olduğunu ifade eden BİLİR, bu değerlerden birinin mahremiyetin korunması olduğuna dikkat çekerek, kişisel verilerin korunmasının bireyin mahremiyetinin korunmasına hizmet ettiğini dile getirdi.

“Kişisel verilerin korunmasının temeli, bireyin mahremiyetinin korunmasına dayanmaktadır”

Kişisel verilerin korunması düşüncesinin temelinin, bireyin mahremiyetinin korunmasına dayandığını söyleyen BİLİR, mahremiyete yönelik risklerin artmasına bağlı olarak kişisel verilerin korunmasının da öneminin arttığını, dijitalleşmenin kişisel verilerin daha etkin bir biçimde işlenebilmesi bakımından pek çok imkan sunduğunu, bununla beraber bireyin mahremiyeti açısından çeşitli problemler oluşturduğunu, dolayısıyla kişisel verilerin korunmasının gündeme geldiğini kaydetti.

“Kapımızı çalmakta olan yeni teknolojilere karşı ‘evde yokuz’ deme lüksümüz yoktur”

Teknolojinin insan hayatına sağladığı olumlu katkıların görmezden gelinemeyeceğini belirten BİLİR, son dönemde üretici yapay zeka sistemlerinin adından sıkça söz ettirdiğine değinerek şunları söyledi:

2023 yılıyla birlikte ‘üretici yapay zeka sistemleri’ daha belirgin bir şekilde gündeme gelmiş, adından sıkça söz ettirmiştir. Bilindiği gibi bu sistemler, genellikle internetten kazınarak toplanan büyük miktardaki veriye bağlı olarak çalışmaktadır. Fakat üretici yapay zeka sistemlerini farklı kılan noktalardan biri, algoritmik tahminlere dayalı sonuçların ötesinde kendine özgü içerikler üretebilmesidir. Bu tür yapay zeka sistemlerinin yeterli denetimler olmaksızın geliştirilip kullanılmasından kaynaklanabilecek olumsuzlukları ve etik sorunları da göz önünde bulundurmak gerekir. Bununla birlikte kabul etmek gerekir ki; dijital çağda kapımızı çalmakta olan yeni teknolojilere karşı ‘evde yokuz’ deme lüksümüz yoktur. Burada önemli olan, kişisel verilerin korunmasını bu sürecin aktörlerinden biri haline getirmektir.

“Üretici yapay zeka konusunda bir çalışma başlattık”

Yapay zekanın yapıcı etkilerinden yararlanırken, yıkıcı etkilerine karşı tedbirler almanın önemli olduğunu vurgulayan BİLİR, buna yönelik yapay zekada kuralların belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. BİLİR, Kişisel Verileri Koruma Kurumu olarak ‘kişisel verilerin korunması kapsamında’ olmak kaydıyla, üretici yapay zeka konusunda bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

“Kurumumuz, Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir”

Konuşmasında; kişisel verilerin korunmasıyla ilgili Kurum tarafından yapılan farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarına da yer veren BİLİR, bu tür çalışmalar yapılırken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kurula verilen diğer görevlerin de yerine getirildiğini, bu çerçevede Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ihbar ve şikayetleri titizlikle incelediğini hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

Kurulun göreve başladığı 2017 yılından bugüne kadar;

CİMER’den gelenler de dahil olmak üzere;

  • 35592 ihbar, başvuru ve şikayetten, 33639’u sonuçlandırılmıştır.
  • 1189 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etmiş, bunların 277’si Kurum internet sitesinde ilan edilmiştir.
  • Yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 291 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.
  • Kanun kapsamında 1040 hukuki görüş verilmiştir.
  • Yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan 7 taahhütname Kurul tarafından onaylanmıştır.

BİLİR, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Öte yandan üç oturum olarak planlanan Zirvenin “AB Veri Mevzuatı Bağlamında Kişisel Veri Yönetimi ve Küresel Gelişmeler” başlıklı ilk oturumunun moderatörlüğünü TBD Genel Başkan Yardımcısı Ali YAZICI yaptı. Oturumda, Kurumumuz Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Tuğba YİĞİT, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Genel Veri Koruma Tüzüğünün Karşılaştırılması” konulu bir sunum yaptı.

Doğal Afetlerde ve İnsani Yardım Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi” başlıklı ikinci oturumu Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Dr. Ayşenur KURTOĞLU yönetti. Oturum kapsamında, Kurumumuz Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin CAN, “Dijital Dünyada Mahremiyetin Önemi ve Veri İhlallerinin Olumsuz Sonuçları” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Bulut Bilişim ve Yapay Zekâ Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı günün son oturumunun moderatörlüğünü ise TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Osman KANDIR yaptı. Kurumumuz Rehberlik Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Kumru DÖNE, “Kişisel Verilerin Korunması Alanında Farkındalık” başlıklı sunumuyla konuşmacılar arasında yer aldı.

3. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, kapanış töreninin ardından sona erdi.