Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Elca Kozmetik Limited Şirketi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Elca Kozmetik Limited Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Elca Kozmetik Limited Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • İhlalin; veri sorumlusunun dahil olduğu Estee Lauder grup şirketlerinin global düzeyde kullandığı MOVEit isimli yazılımda 30/05/2023 tarihinde yaşanan bir veri sızıntısı sonucunda gerçekleştiği ve 20/09/2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin isim, soyisim, e-mail adresi, cep telefonu numarası veya sabit hat ve doğum tarihi olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının yaklaşık 83.185 olduğu,
  • İhlalin etkilerini tespit etmek için yapılan çalışmaların devam ettiği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28.09.2023 tarih ve 2023/1682 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.