“Kişilik Hakkı Çerçevesinde Ölümden Sonra Kişisel Verilerin Korunması” Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Kişilik Hakkı Çerçevesinde Ölümden Sonra Kişisel Verilerin Korunması” Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi

“Kişilik Hakkı Çerçevesinde Ölümden Sonra Kişisel Verilerin Korunması” konulu Çarşamba Semineri, Kurumumuz Konferans Salonunda düzenlendi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli Arş. Gör. Murat UÇAK’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde; ölüm sonrası kişisel verilerin korunup korunmayacağı, korunacak ise bu korumanın kapsamı ve kimler tarafından sağlanacağı, güncel kişisel verileri koruma mevzuatımızda bu hususa ilişkin bir düzenlemenin var olup olmadığı hususları ele alındı.

Sunumunda, kişilik hakkı çerçevesinde kişisel verilerin korunmasını göz önünde tutarak, kişilik hakkının ölümden sonra korunması hususunda doktrinde ve uygulamada yer alan görüşleri paylaşan UÇAK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bu konunun nasıl ele alındığını ve Kurul Kararlarındaki yaklaşımı katılımcılara açıkladı.