“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler” Konulu Panel Gerçekleştirildi

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler” Konulu Panel Gerçekleştirildi

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler” paneli 24 Nisan 2024 tarihinde Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panel kapsamında Kurumumuz personeli ve alanında uzman akademisyenler tarafından bilgi paylaşımı yapıldı. Panelin açılışını Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı. BİLİR genel olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılan değişikliklerden bahsetti.

Bir kanunun iyi uygulanmasının her şeyden önce doğru anlaşılmasına ve doğru yorumlanmasına bağlı olduğunu dile getiren BİLİR, Kanun'da yapılan değişikliklerin amacına uygun yorumlanmasının son derece önem taşıdığını belirtti.

Yapılan değişikliklerin ‘sınırsız veri işleme’ ya da ‘yurt veri dışına veri aktarımının denetimsizliği’ şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çizen BİLİR, “Kanun'un 6'ncı maddesinde yapılan değişiklikleri veri işlemede şartların genişletilmesi olarak; yurt dışına veri aktarımını da yeni yöntemlerin getirildiği, denetimli ve kontrollü bir aktarım rejimi olarak kabul etmek gerekir” dedi.

Değişikliğin uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasını amaçladığını ifade eden BİLİR, bu çerçevede Kurum olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Kurumumuz Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa ERBİLLİ'nin moderatörlüğünü yaptığı panelde ise; Kurumumuz Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Tuğba YİĞİT “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”, Kurumumuz Başkanlık Müşavirlerinden Ezgi ERGÜNEŞ DURAN “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımında Usul ve Esaslar”, Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY “GDPR Kapsamında Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı: Bağlayıcı Şirket Kuralları ve Standart Sözleşmeler”, Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY “Kanun Değişikliğinin Sektörlere Etkisi” konularını anlattılar.

Panel, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.