Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
121 Kişisel veri koruma hukuku : mevzuat-içtihat / Mehmet Bedii Kaya - Furkan Güven Taştan Kaya, Mehmet Bedii On İki Levha Yayıncılık 2018
122 Kişisel verilerin korunması: elektronik haberleşme sektörüne ilişkin özel düzenlemeler dahil / A. Çiğdem Ayözger Ayözger, A. Çiğdem Beta Basım Yayım 2016
123 Kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuat / Hakan Tokbaş Tokbaş, Hakan Aristo Yayınevi 2018
124 Kişisel verilerin korunması ve bir kurumsal yapılanma önerisi (Uzmanlık tezi) / Dilek Yüksel Civelek Civelek, Dilek Yüksel Devlet Planlama Teşkilatı 2011
125 Kozmopolitik ve özgürlük çoğrafyaları / David Harvey ; çev. Zeynep Cansu Başeren Harvey, David İstanbul Bilgi Üniversitesi 2015
126 Hukuk sözlüğü: İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce / Orhan Şener Şener, Orhan Beta Basım Yayım 2015
127 Küreselleşme sürecinde Türkiye'de ücretlerin gelişimi / Kamil Necdet Ar Ar, Kamil Necdet Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2007
128 Hukuk Çevirisi = Legal Translation / İsmail Boztaş Boztaş, İsmail Pelikan 2012
129 Matra 'yargıda ifade özgürlüğüne yönelik farkındalığın arttırılması' projesi : İfade özgürlüğü çalıştayı 23 -24 Ocak 2013 / Ed. Murat Köse - Türkiye Adalet Akademisi 2013
130 Matra 'yargıda ifade özgürlüğüne yönelik farkındalığın arttırılmısına' projesi : Alan araştırması raporu / Melek Göregenli, Işıl Çoklar ; Ed. Murat Köse Göregenli, Melek Türkiye Adalet Akademisi 2013
131 Matra 'yargıda ifade özgürlüğüne yönelik farkındalığın arttırılması' projesi : İfade özgürlüğü ders kitabı / Leo Zwaak ...[ve başkaları] ; Ed. Murat Köse Zwaak, Leo Türkiye Adalet Akademisi 2013
132 Medeni hukuk / Turgıt Akıntürk, Derya Ateş Akıntürk, Turgut Beta Basım Yayım 2017
133 Medeni hukuk ve özellikle kişilik hakkı yönünden kişisel verilerin korunması / Hüseyin Can Aksoy Aksoy, Hüseyin Can Çakmak Yayınevi 2010
134 Osman Güven Çankaya'ya armağan - Başbakanlık basımevi 2010
135 Osmanlı İmparatorluğu'nda kadılık müessesesi / A. Refik Gür Gür, A. Refik Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2015
136 Özel ceza hukuku cilt III: hürriyete, şerefe, özel hayata, hayatın gizli alanına karşı suçlar / Köksal Bayraktar...[ve başkaları] - On İki Levha Yayıncılık 2018
137 Özel hayata karşı suçlar / Veysel Gültaş Gültaş, Veysel Bilge Yayınevi 2017
138 Türk hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde özel hayatın gizliliği ve korunması / Yusuf Ziya Polater Polater, Yusuf Ziya Adalet Yayınevi 2010
139 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Yargıtay kararları açısından özel hayatın gizliliğini ihlal suçu / Batuhan Aktaş Aktaş, Batuhan Der Yayınları 2017
140 Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu / Güçlü Akyürek Akyürek, Güçlü Seçkin Yayıncılık 2013