Kişisel Verileri Koruma Kurumu Farkındalık Toplantısı Osmaniye'de Gerçekleştirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Farkındalık Toplantısı Osmaniye'de Gerçekleştirildi

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Tanıtımı” konulu farkındalık toplantısı Osmaniye’de gerçekleştirildi. Kurumumuzun Osmaniye Valiliği’nin davetlisi olarak katılım sağladığı panel; saygı duruşu ve İstiklal marşı’nın okunmasının ardından Kurum Başkanımız Prof.Dr.Faruk BİLİR ve Osmaniye Valisi Sayın Ömer Faruk COŞKUN tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Sayın Şaban BABA’nın Oturum başkanı olduğu panel; Başkanlık Müşaviri Seçil KOYUNCU ve Daire Başkanı Mustafa ERBİLLİ’nin sunumları ile devam etmiştir.

Panel’de Kurumumuzun genel yapısı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlularının yükümlülükleri, ilgili kişilerin hakları ve mevzuattaki diğer düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Panel’in son bölümünde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) anlatılmış olup, VERBİS’in hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuya açık olarak tutulacak bir sistem olduğunu, sistemde herhangi bir kişisel veri tutulmadığını, VERBİS’e kayıt zorunluluğu konusunda Kanunun ilgili maddeleri ile Kurul Kararlarında bazı istisnaların getirildiğini, VERBİS’e kayıt başlama tarihlerinin veri sorumlularının özelliğine göre değiştiğini belirtmiştir.

Katılımın yoğun olduğu etkinlik katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kayseri