II. Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışması

II. Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışması

II. KİŞİSEL VERİLERİMİN KORUNMASINI ÖNEMSİYORUM SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)

Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi: Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri katılabilirler.

Yarışmanın Amacı: Yarışmanın amacı, “Kişisel verileri korumanın önemine ilişkin farkındalığı arttırmak” olarak belirlenmiştir.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya her okul, kendi öğretmenleri tarafından seçilecek kişisel verileri korumanın önemini vurgulayan en fazla iki slogan ile katılabilir.
 • Katılım bireyseldir ve her öğrenci en fazla bir slogan ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya başvurular; Ek’de yer alan excel formatındaki başvuru formu doldurulup okulun kurumsal e-postası ile slogan@kvkk.gov.tr adresine taratılmış sureti ve excel formatında iletilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.
 •  Bilgileri eksik olan ve 22 Mart 2019 tarihinden sonra ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmada ödüle layık bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Bununla birlikte ödül alan sloganlar, sahibinden izin alınmak koşuluyla, KVKK tarafından etkinliklerde ve eğitim, tanıtım ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses, veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri slogan fikirlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
 • KVKK, yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

Yarışma Seçici Kurulu:

II. Kişisel Verilerimin Korunmasını Önemsiyorum Slogan Yarışmasını değerlendirmek üzere, Yarışma Seçici Kurul Başkanı Kurumumuz Kurul Üyesi Hasan AYDIN, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri Daire Başkanı İhsan Özgür ÇETİN, Daire Başkanı Tuba KENDİR TUNALI, Daire Başkan Yarımcısı V. Ümit KILIÇ ve KVK Uzmanı Kumru DÖNE şeklinde tertip edilmiştir.

 

Yarışma Seçici Kurul Değerlendirme Kriterleri:

Sloganın,
 • Yarışma konusu içeriği ile uyumluluğu,
 • Kısa, anlaşılır ve etkileyici uslubu,
 • Özgün olması.

 

Yarışma Takvimi:

 • Sloganlar en geç 22 Mart 2019 tarihinde saat 17:00’ye kadar okulun kurumsal e-postası aracılığıyla slogan@kvkk.gov.tr adresine iletilecektir.
 • Yarışma konusu sloganlara ilişkin değerlendirme, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı’nın belirleyeceği Yarışma Seçici Kurulu tarafından 25 Mart – 28 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Yarışma sonuçları, 29 Mart 2019 tarihinden itibaren www.kvkk.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca dereceye giren öğrencilere okulları aracılığı ile haber verilecektir.
 • Ödüller; öğrenci, veli, öğretmen, ve okul müdürlerinin katılımıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan organizasyonda verilecektir. Organizasyonun tarihi, yarışma sonuçları ile birlikte www.kvkk.gov.tr web adresinden duyurulacaktır.

 

Yarışmanın Ödülleri:

 • Birincilik Ödülü : 2500 TL
 • İkincilik Ödülü : 2000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 1500 TL
 • Dördüncülük Ödülü : 1000 TL
 • Beşincilik Ödülü : 500 TL
KVKK, ödüller ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Yarışmanın Duyurulması:

Yarışmanın duyurusu aşağıdaki web sitelerinde yer alacaktır:

 • KVKK web sayfasında (www.kvkk.gov.tr )
 • Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasında (www.yegitek.meb.gov.tr )

 

 

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...