Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi, Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi, Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır

Bilindiği üzere “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” ile “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” gereği veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda, kişisel veri işleme envanteri hazırlanması yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda veri sorumlularına iyi uygulama örnekleri sunulması ve söz konusu envanter hazırlanırken faydalanılabilmesi amacıyla Kurumumuzca hazırlanan “Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi”nin; Kurum internet sayfasında yayınlanmasına Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Söz konusu Rehber, Kurum internet sayfasında “Yayınlar” bölümünde “Rehberler” başlığı altında (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberler adresinde) kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

Ek - Kişisel Veri İşleme Envanteri Örneği