Kişisel Verileri Koruma Dergisinin İkinci Sayısı Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Dergisinin İkinci Sayısı Yayımlandı

Kurumumuz tarafından ilk sayısı Haziran ayında yayımlanan, kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili araştırma ve derleme makalelerin yayımlanmakta olduğu Kişisel Verileri Koruma Dergisi’nin ikinci sayısı hazırlanmış olup, kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarında faydalı olmak ve disiplinlerarası bilimsel bir yayın ortamı sunmak üzere yayımlanmıştır.

Bu sayımızda;

  • Kişisel Verilerin Korunmasının Vergi Mahremiyeti ile Etkileşimi
  • Kabahatler Kanunu’nun İçtima Hükümleri Açısından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suç ve Kabahatler ile Kurul’un İdari Ceza Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme
  • Blokzincir Üzerinde Depolanan Verilerin Kişisel Veri Niteliği ve Silinemezlik, Yok Edilemezlik Sorunu
  • Veri Sorumlularının Aydınlatma Yükümlülüğü (Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda)
  • E-Gizlilik Tüzük Taslağının Son Versiyonu Üzerine Düşünceler
  • Privacy Impact Assessment as a Tool for GDPR Compliance Preparation (GDPR Uyumluluk Hazırlığı için bir Araç Olarak Mahremiyet Etki Değerlendirmesi)
  • Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

başlıklı makaleler, alanında uzman akademisyen ve meslek uzmanları tarafından hazırlanarak kişisel verilerin korunması alanına katkı sağlamak üzere ilgili kişilerin kullanımına sunulmuştur.

Dergimiz elektronik ortamda ücretsiz olarak erişime açık olup, tüm sayılara https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.