Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Otokur Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Otokur Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Otokur Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusu bünyesinde çalışan satış sonrası hizmetler müdürünün yetkisini kötüye kullanarak verileri raporlar halinde aldığı,
  • Müşteri şikayetiyle ihlalin farkına varıldığı ve log kayıt kontrollerine göre ihlalin tespit edildiği,
  • İhlalin 16.12.2019 tarihinde başladığı, 19.12.2019 tarihinde sona erdiği ve 18.12.2020 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 17.092 olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, müşteri işlem verileri ve müşteri kartında yer alan notlar olduğu,

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.12.2020 tarih ve 2020/986 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.