Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Ficosa Otomotiv San. ve Tic. AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Ficosa Otomotiv San. ve Tic. AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Ficosa Otomotiv San. ve Tic. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun sunucularına 16.12.2020 tarihinde fidye saldırısının gerçekleştirildiği ve dosyaların şifrelendiği,
  • İhlalin log kayıtlarında bir problem olduğunun fark edilmesiyle tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; ad, soyadı, e-posta ve/veya telefon numarası olduğu ancak bilişim incelemesinin devam ettiği,
  • İhlalden çalışanların, müşterilerin, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların etkilendiği
  • İhlalden tahmini 976 kişinin etkilendiği, incelemenin devam ettiği dolayısıyla kişi ve kayıt sayısının tam olarak bilinmediği,

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.12.2020 tarih ve 2020/987 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.