Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. AŞ tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • 22 Şubat 2021 tarihinde veri sorumlusuna, sistemlerine girildiğine ve bunun karşılığında kripto para olarak fidye istendiğine dair bir e-posta gönderildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz bilinmediği,
  • İhlalden kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerinin etkilendiği,
  • İhlalin kaynağının henüz tespit edilemediği ve konu ile ilgili araştırmanın devam ettiği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 2021/192 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.