Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İth. İhr. Tic. AŞ (www.nobelkitabevi.com.tr)

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İth. İhr. Tic. AŞ (www.nobelkitabevi.com.tr)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İth. İhr. Tic. AŞ (www.nobelkitabevi.com.tr) tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İnternet sitesi veri tabanında bulunan tüm kullanıcı bilgilerinin kopyalandığı ve silindiği, dosyalarının silinmesi sebebiyle internet sitesinin çalışmadığının tespit edildiği,
  • İhlalin 17.04.2021 tarihinde başladığı, 19.04.2021 tarihinde sona erdiği ve 18.04.2021 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi gruplarının kullanıcılar, aboneler/üyeler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon ve müşteri işlem bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 63.294; kayıt sayısının 316.470 olduğu

 ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20.04.2021 tarih ve 2021/414 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.