KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANI YARDIMCISI ALIMI YAZILI SINAV SONUCU İLANI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANI YARDIMCISI ALIMI YAZILI SINAV SONUCU İLANI

Kurumumuzca 09 Ekim 2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yaptırılan Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavına katılan adayların almış oldukları puanlar aşağıda yer alan linkte ilan edilmiş olup, kendilerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına itiraz ücreti ≠100,00TL≠ (Yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar sınav sonuçlarına itirazlarını, itiraz ücretlerini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hesaplarına “Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Sınavı sonucuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na 10 iş günü (En geç 12/11/2021 tarihine kadar) içerisinde yazılı olarak yapacaklardır.

İtiraz süresinin bitimi müteakiben, yapılacak değerlendirme sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin kesin sonuçlar ve sözlü sınav tarihlerine ilişkin duyuru ilan edilecektir.

 

Sorgulama yapmak için tıklayınız..