Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – OSDS Su Arıtma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – OSDS Su Arıtma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz OSDS Su Arıtma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle:

  • Veri sorumlusunun müşterilerine, dolandırıcılık amaçlı olduğu düşünülen ve bir link içeren SMS gönderildiği; söz konusu SMS’lerin gönderim tarihlerinin 26-27 Mayıs 2023 olduğu,
  • MAS GSM Haberleşme A.Ş.’nin veri sorumlusunun veri işleyeni pozisyonunda olduğu,
  • Yetkisiz kişiler tarafından 45.228 adet SMS gönderildiği ve SMS gönderilen numaraların birçoğunun veri sorumlusu müşterisi olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin iletişim, lokasyon, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, pazarlama ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.06.2023 tarih ve 2023/973 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.