Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Sonucu İlanı

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Sonucu İlanı

Kurumumuzca 24/06/2023 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yaptırılan Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavına katılan adaylar, sonuçları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden görüntüleyebilecek olup, kendilerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava ilişkin sınav sonuçlarına itiraz ücreti 150,00 TL (Yüzelli) Türk Lirasıdır. Adaylar sınav sonuçlarına itirazlarını; 15/07/2023-28/07/2023 tarihleri arasında, itiraz ücretlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili hesaplarına (Hesap Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi IBAN: TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72) “Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Sınavı sonucuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili birimine (Hukuk Fakültesi) yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan, itiraz ücreti yatırılmayan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

İtiraz süresinin bitimini müteakiben, yapılacak değerlendirme sonucunda, sınava katılacak adaylar durumlarını, sözlü sınavın yeri, günü ve saati gibi bilgileri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.