Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Limited Şirketi tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin veri sorumlusunun bir internet sitesi kurulması konusunda hizmet satın aldığı Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketine ait bir sunucuya siber saldırı olması şeklinde gerçekleştiği,
  • İhlalin 24.05.2023 tarihinde başladığı ve ihlalden Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 12.07.2023 tarihinde gönderilen e-posta ile haberdar olunduğu,
  • Söz konusu internet sitesinin kurulumu, işletilmesi, siteye kayıt süreçlerinin yürütülmesi vb. hususlar Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yönetildiği,
  • İhlalden çalışanlara ait “ad, soyad, e-posta, telefon, cinsiyet, doğum tarihi” verilerinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 743 olduğu,
  • İlgili kişilerin info@oaulegal.com ve buğra.aydin@oaulegal.com adresi üzerinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.07.2023 tarih ve 2023/1215 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.