Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Alımı Sözlü Sınav Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı Alımı Sözlü Sınav Duyurusu

Kurumumuzca 24/06/2023 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yaptırılan Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavına katılan ve itiraz süresinin bitimini müteakiben, yapılan değerlendirme sonucunda, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar durumlarını, sözlü sınavın yeri, günü ve saati gibi bilgileri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.