KPSS 2023/1 Merkezi Yerleştirmesi ile Kurumumuza Atanmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

KPSS 2023/1 Merkezi Yerleştirmesi ile Kurumumuza Atanmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2023/1 Merkezi Yerleştirmesi sonucu Kurumumuz emrine yerleştirilen adayların aşağıda istenilen belgeleri 07 Ağustos – 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında (elden belge teslim edecekler için evrak teslim saatleri 08.30 – 12.30 ve 13.30 – 17.30 arası) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 Sk. No:4 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra belge getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecek olup ayrıca postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

1-) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Kurumca onaylı örneği (Belgenin aslı ve fotokopisi ile şahsen müracaat edilmesi halinde bir örneği tasdik edilerek, aslı iade edilecektir.) Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi

2-) Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belge

3-) Askerlik durumu; yapılmış ise terhis belgesi, tecilli veya muaf ise bu durumu gösterir belge, (E-Devlet’ten alınan belge kabul edilecektir.) (Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.)

4-) ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen özel şartlara uygunluk belgeleri (MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya öğrenimi sırasında Bilgisayar dersi aldığına dair resmi belge) Avukat kadrosu için (Avukatlık Ruhsatı ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştığına dair belge)

5-) Adli Sicil Kaydı Belgesi (1 adet) (E-Devlet’ten alınan belge kabul edilecektir.)

6-) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için onaylı hizmet belgesi

7-) Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

8-) Kimlik fotokopisi (1 adet)

9-) Fotoğraf (4 adet) (Son altı ay içinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

10-) Sağlık durumu beyanı (Ek-1)

11-) Açık Rıza Beyanı Formu (Ek-2)

12-) Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (Ek-3)

 

NOT: Posta yolu ile başvuracak adaylar için postada yaşanacak gecikmelerden vb. her türlü olumsuzluktan Kurumumuz sorumlu değildir.